Ett luftskepp från Greenpeace flyger över kolkraftverket Jänschwalde i Brandenburg, Tyskland.

Idag presenterade Vattenfall sin årsredovisning för 2015 och planer för framtiden. Bolaget siktar mot att bli “klimatneutralt” år 2050 och för att nå detta mål behöver utsläppen av klimatgaser minskas kraftigt. År 2015 var utsläppen från bolagets verksamhet 84 miljoner ton koldioxid, nästan dubbelt så mycket som hela Sverige släpper ut.


Tyvärr är bolagets strategi att minska utsläppen genom att sälja klimatskadliga anläggningar till andra som fortsätter att släppa ut. Det innebär att utsläppen av växthusgaser inte minskar, de sker bara under ett annat namn, vilket rimmar illa med riksdagens uppdrag till bolaget. Riksrevisionen kritiserade i april 2015 den strategin och menade att Vattenfall ska bidra till att minska utsläppen inom EU, inte inom bolaget.

För närvarande pågår förhandlingar om att sälja bolagets brunkolsverksamhet i Tyskland, som står för en stor del av utsläppen. Om verksamheten säljs är det stor risk att en ny ägare öppnar nya gruvor i framtiden och expanderar verksamheten.

Enligt forskare måste minst 90 procent av Europas brunkol lämnas kvar i marken om målet att begränsa jordens temperaturökning till två grader ska kunna hållas. Vid klimatmötet i Paris förra året beslutade världens regeringar att skärpa målet och försöka begränsa ökningen till 1,5 grader.

Både Vattenfall, regeringen och riksdagen kan stoppa de nya gruvorna och därmed ta ett viktigt steg mot det mål världens länder enades om i Paris. Nu kan Sveriges politiker fatta det enskilt viktigaste klimatbeslutet någonsin: att se till att 1,2 miljarder ton brunkol stannar i marken. Sätt tryck på våra politiska partier genom att skicka dem ett mejl. 

Gunnar Lind, politisk kampanjstrateg på Greenpeace i Sverige