De avtal mellan Vattenfall och Industrikraft som hade till syfte att undersöka möjligheterna att bygga nya reaktorer i Sverige kommer att avslutas i juni. Med andra ord de potentiella planerna på nya reaktorer i Sverige läggs ner!

Från Vattenfalls sida anser man inte att man ”funnit de rätta kommersiella villkoren för gemensamma projekt” så tillsvidare (tills Vattenfall kommit igång med förnybara satsningar i Sverige) är det den befintliga kärnkraften och vattenkraften som kommer att fortsätta förse den svenska basindustrin med el.

Det är inte ett helt oväntat beslut att avtalet nu rivs upp eftersom dagens pris för nya reaktorer inte är summor vår gamla svenska industri kan hosta upp bara så där. Med en pågånde kärnkraftskatastrof i Japan, allt fler länder som slått in på den förnybara banan och problemen för de enda två existerande kärnkraftsbyggena i EU (Olkilouto 3 i och Flamville) blir det dessutom väldigt svårt att rättfärdiga nya kärnkraftsinvesteringar.

Basindustrin har dessutom börjat snegla åt det förnybara hållet och med Vindin (basindustrins vindkraft) investerar man i förnybart.

Ett hett tips till basindustrin är dock att fortsätta energieffektiviseringar eftersom det är det i särklass mest kostnadseffektiva sättet att få ner elpriserna.