Vattenfall erbjuder sig nu att sälja solceller till specialpris till alla som köper Volvos nya laddhybrid. Det är fantastiskt bra att Vattenfall samarbetar med Volvo kring elbilar och solel och på så sätt driver utvecklingen framåt i Sverige. 

Men faktum är att man tvingar solelsföretag i konkurs i Lausitz för att kunna bygga nya brunkolgruvor till sina många kolkraftverk i Tyskland. Vattenfall är fortfarande Sveriges värsta klimat- och miljöbov. Trots nya ägardirektiv och en ny strategisk inriktning, och trots att människor protesterar mot den humanitära och ekologisk katastrof Vattenfalls gruvor skapar, fortsätter företaget att investera i brunkol.

De fem brunkolsgruvor som Vattenfall planerar för i Tyskland ska förse kolkraftverken med brunkol efter 2030 (man har tillräckligt med brunkol i redan existerande gruvor fram tills dess).

Helt oacceptabelt med tanke på att trenden just nu är att vi går mot sex graders global uppvärmning, att koncentrationen av CO2 i atmosfären har överstigit 400 ppm på sina ställen och att avsmälningen av isarna i Arktis går i rekordfart.

Bra med solel Vattenfall, men ni måste mena allvar och inte bara greenwasha!