Ett gammalt ordspråk säger att ”regler är till för att brytas”. Oavsett vad som avses kan man gott konstatera att det råder betydligt mindre diskussioner kring idén om att ”regler är till för att följas”.

European Union Timber Regulation (EUTR) var efterlängtad som reglering då den infördes 3 mars 2013, med förbud mot införsel av olagligt timmer på den europeiska marknaden. Men idag, två år senare, kan vi avslöja att det fortfarande förekommer leveranser av timmer från företag som är involverade i olaglig verksamhet. Det rör framförallt olagligt timmer från den brasilianska delen av Amazonas samt Kongo, timmer som säljs till bland annat Sverige, Norge och Danmark.

I november 2014 satte vi press på belgiska myndigheter och krävde att de skulle beslagta sex containers med timmer från Amazonas, från Rainbow trading. Det är ett företag som är känt för att vara inblandat i ”tvätt” av olagligt timmer då det anländer Antwerpen. Och för några veckor sedan presenterade vi bevis på att tre belgiska företag importerar olagligt avverkad Afrormosia från den demokratiska republiken Kongo (DRC) till Europa.

I ljuset av dessa avslöjanden är det nödvändigt att fråga sig varför en lag som avser att förbjuda försäljningen av olagligt timmer i Europa inte följs? Faktum är att ju längre lagen inte efterlevs, desto längre kommer den olagliga skogsskövlingen att fortsätta.

Bara i Kongo uppskattas cirka 90 procent av allt timmer vara producerat på ett olagligt vis. Och i den brasilianska staten Para, där merparten av landets timmer har sitt ursprung, är nästan 80 procent av all avverkning olaglig.

Det faktum att det är så enkelt att avverka, exportera och sälja olagligt timmer gör det teoretiskt möjligt för vem helst att göra det. Det behövs bara ett tillstånd (vilket är lätt att få tag på) och ett antal officiella (men verkningslösa) dokument för att kunna avverka och exportera olagligt avverkat timmer till Europa. Möjligheten att undvika konfiskering är stor – trots att så ska ske enligt gällande EU-lagstiftning.

Testa teorin om att vem som helst kan göra det: skicka ett meddelande till våra EU-ministrar. Vi kräver bättre tillämpning av lagstiftningen.

Något måste hända nu. Så länge olagligt timmer fortsätter komma in på den europeiska marknaden och så länge importerande länder fortsätter att försumma sitt ansvar i förhållande till EUTR, kommer både människor och dyrbar skog att drabbas.

Erika Bjureby, skogsansvarig på Greenpeace