DI rapporterar idag om att regeringen undersöker möjligheten att bygga en ny forskningsreaktor. 1,5 miljarder beräknas den nya reaktorn kosta. En satsning som Björklund hoppas ska göra Sverige ”världsledande" inom ny kärnteknikforskning. 

Det råder ingen tvekan om att politiska beslut för att trygga vår framtida energiförsörjning behövs. De reaktorer vi har idag körs redan på övertid, med stora risker som följd, och kommer inom en snar framtid att behöva stängas ner. Men att ersätta dem med nya reaktorer är inte ett alternativ: det är både för dyrt och tar för lång tid att bygga.

OKG

Vad Björklund dessutom helt verkar ha missat är att kärnkraft inte har någon roll att spela i framtidens hållbara energimarknad. Både för att en kraftkälla som skapar avfall hundratusentals år fram i tiden aldrig kan vara hållbar, men också för att kärnkraft kommer att leda till stora strukturella problem på en energimarknad som domineras av förnybart.

Sedan några år tillbaka har det skett en enorm utveckling av den förnybara sektorn och investeringar i exempelvis landbaserad vindkraft är idag redan mer kostnadseffektivt än investeringar i ny kärnkraft. I Tyskland, där regeringen medverkat till beslut som stöder utvecklingen av förnybart, har man fått en dramatisk ökning av förnybar elproduktion med låga driftskostnader, så mycket som 25% av den totala elproduktionen.

Det är inte en längre en fråga om ny och billig förnybar energi kommer att ta över på framtidens energimarknad eller inte, den tekniska och industriella utveckling som redan pågår är ohejdbar. Det som är den verkliga frågan är om hur Sverige ska lyckas hantera omställningen som ställer krav på fortsatt teknikutveckling men också innovation och utveckling av elmarknaden.

Med ökade mängder förnybart i energimixen behöver Sverige investera i smarta nät som ger möjlighet till lagring, laststyrning och snabba svängningar på användarsidan. I ett sådant system har oflexibel kraftproduktion som kärnkraft ingen plats. Kärnkraftverk är helt enkelt byggda för att gå, inte för att kunna stängas ner och startas upp vid behov.

Björklund måste släppa taget om kärnkraften och istället uppmuntra de teknik- och marknadsinvesteringar som verkligen kan hjälpa Sverige att vinna konkurrenskraft inom energisektorn. Låt det dessutom vara en fingervisning i valet att endast 13 procent av svenskarna vill satsa mer på kärnkraft medan 81 procent vill satsa mer på solenergi.