Strömstad, Havstenssund, Grebbestad, Kungshamn, Smögen, Lysekil, Fotö, Hönö, Göteborgs fiskhamn i Västra Götalands län. Bua, Träslövsläge – och i skrivande stund Glommen i Hallands län. Där har ni de fiskehamnar vi hittills besökt under vår informationstur på västkusten.

Med något undantag har vi haft bra samtal med yrkesfiskarna vi träffat. Det råder ingen tvekan om att vi ofta har olika åsikter om hur och var man kan fiska utan att riskera havsmiljön. Men det finns också många områden där vi håller med varandra.

Dagens märkligaste utspel stod Länsstyrelsen i Västra Götaland för när den i ett pressmeddelande hotar att polisanmäla Greenpeace för att ha lämnat kontaktuppgifter till länsstyrelsen på de informationsskyltar som vi satt upp i länet. På skylten står det tydligt ”Information från Greenpeace”, vilket knappast kan misstolkas.

Samtidigt är det länsstyrelsens plikt att informera yrkesfiskarna om vilka lagar och regler som gäller för marina Natura 2000-områden. Det är därför Greenpeace åkt runt och informerat om den tillståndsplikt som regeringen flera gånger påpekat omfattar även yrkesfisket. För att informera verksamhetsutövarna om detta krävs varken något nytt beslut från regeringen eftersom lagstiftningen redan finns på plast och är mycket tydlig. Det är också själva kärnan i de besked som regeringen gett i frågan.

Det är alltså hög tid att informera yrkesfiskarna om den tillståndsplikt som regeringen flera gånger påpekat (se t.ex. här, här och här) omfattar även fiskeverksamhet i marina Natura 2000-områden, eftersom den innebär att fiske utan tillstånd inte är tillåtet. Fiskar man i skyddade områden ändå kan det ge böter eller fängelse enligt miljöbalken. Det riktigt allvarliga är snarare att länsstyrelsen undanhåller fiskeföretagarna sådan viktig information. Därför hänvisar vi också till länsstyrelsen på våra skyltar, även om vi gjort grovjobbet med att sprida informationen.

Men diskussionen får inte stanna vid vilka lagar och paragrafer som myndigheterna vill använda för att stoppa det skadliga fisket i våra marina Natura 2000-områden. Det viktiga är att de ansvariga faktiskt får jobbet gjort.

I Halland skulle havsreservaten Fladen och Lilla Middelgrund till exempel stängts för skadligt fiske redan för åtta år sedan. Det arbetet är ännu inte gjort. Oavsett hur länsstyrelsen i Västra Götaland väljer att säkerställa de helt unika naturvärdena i Natura 2000-området Bratten i Skagerrak måste fisket regleras nu. Sveriges ovana att tillåta i destruktivt fiske i sina skyddade områden måste få ett slut. Och det nu.