Tidigt på morgonen idag begav sig våra aktivister in i Ojnareskogen där de nu befinner sig, fastlåsta vid skogsavverkningsmaskinerna. Nordkalk planerar att anlägga ett kalkbrott i Ojnareskogen i Bungeområdet på norra Gotland.

I skogen finns hundratals rödlistade, hotade arter. Företagets brytningstillstånd har överklagats av fler än 20 aktörer, bland annat Naturvårdsverket. Högsta Domstolen ska behandla frågan och bedöms ge sitt besked inom kort om den ska ompröva Nordkalks brytningstillstånd, men innan domstolen hinner hantera ärendet kan ju Ojnareskogen redan vara avverkad. Det är förstås helt galet och oacceptabelt.

Denna helg planerade Nordkalk fortsätta sin skövling av Ojnareskogen. Men vi hann före. Våra aktivister är just nu fastkedjade vid deras arbetsmaskiner. Vi har också hört att det ska komma många, många fler aktivister till skogen idag. Det lokala stödet för att stoppa skövlingen är enormt!

Vi ska göra vad vi kan för att Nordkalk inte ska kunna hugga ner Ojnareskogen, och för att stötta de outtröttliga hjältar från bland annat Fältbiologerna som så länge kämpat för detta, tills regeringen eller länsstyrelsen agerar. Idag tar ingen annan än aktivisterna i skogen sitt ansvar för att skydda Ojnareskogen.

Gotlands landshövding, som är chef för länsstyrelsen, vädjar till Nordkalk att avbryta skövlingen i avvaktan på Högsta Domstolens beslut. Men länsstyrelsen skulle kunna fatta beslut om ett tillfälligt avverkningstopp i Ojnareskogen, ifall de inleder en ny utredning om huruvida skogen ska betraktas som ett Natura 2000-område. Med tanke på de omständigheter som framkommit efter den senaste prövningen borde det vara möjligt att inleda en ny utredning.

Nu måste länsstyrelsen agera snabbt. En liknande situation inträffade 1998 där ett kraftfullt agerande från länsstyrelsen stoppade avverkningen av en skyddsvärd gammelskog i Svartedalen utanför Stenungsund. Svenska Naturskyddsföreningen har också visat att regeringen är skyldig att peka ut området i Bunge, där Ojnareskogen ligger, som ett Natura 2000-område.

Såväl miljöminister Lena Ek som Gotlands landshövdning har stått som handfallna när Nordkalk skövlat Ojnareskogen. Men nu visar det sig att alla - såväl regeringen som länsstyrelsen - i själva verket kan rädda Ojnareskogen, men inte gör det. Nu måste de agera!

Här kan du skriva på för att stoppa skövlingen av Ojnareskogen.