Vi går nu vidare i processen för att ta över Vattenfalls brunkol. Inte för att vi egentligen vill det, utan för att det är nödvändigt. När politikerna inte tar sitt ansvar måste vi i miljörörelsen ta saken i egna händer.

 

Sveriges politiker har länge haft möjligheten att ta verkligt klimatansvar genom den statliga styrningen av Vattenfall. Svenska regeringen tog hösten 2014 det extremt viktiga beslutet att stoppa Vattenfalls nya brunkolsgruvor, det är detta som gör Vattenfall till så bra ägare av brunkolsverksamheten. En ny ägare skulle göra allt för att öpnna nya gruvor. Genom att behålla verksamheten och påbörja utfasningen har regeringen chansen att ta det viktigaste klimatbeslutet som någonsin tagits i Sverige.  

När Vattenfall och dess ägare ser ut att driva på för försäljningen måste vi i miljörörelsen ta saken i egna händer. Vi ger Vattenfall och regeringen en ny chans – om de envisas med sälja brunkolet är vi det enda alternativet som inte är en fullständig katastrof för klimatet.

Vår ambition är att överta verksamheten för att direkt lämna över den till en nystartad stiftelse som ska ha till uppgift att fasa ut brunkolsverksamheten på ett ansvarsfullt sätt till 2030. Vi vill genom vårt övertagande maximera värdet för Vattenfalls ägare, den svenska befolkningen, och för den tyska befolkningen, då krävs att samhällseknomiska kostnader räknas in. Kostnaderna för avveckling och inte minst de externa kostnaderna inkluderat kostnader för klimatpåverkan, hälsoeffekter och uttag av naturresurser är enorma.

Vi kommer göra allt vi kan för att hindra Vattenfall från att sälja verksamheten till någon som vill öppna nya brunkolsgruvor. Det handlar om utsläpp som skulle bidra till klimatkatatsrofer och det handlar om gruvor som leder till tvångförflyttningar.   

Läs Statement of Interest med Appendix samt vårt Pressmeddelande