Greenpeace rankar regelbundet de svenska elbolagen utifrån hur bra de är på att erbjuda förnybar energi. Glädjande nog säljer allt fler bolag enbart förnybar el till sina kunder. Dessa bolag har också låga koldioxidutsläpp.

Sedan vår förra rankning (2009) har 15 bolag ökat andelen förnybar energi och 6 av dessa har uppnått 100 procent förnybart. Idag erbjuder 35 elbolag 100 procent förnybar energi. I förra rankningen var det 28 bolag.

Några elbolag utmärker sig särskilt i årets rankning. Tranås Energi samt Falkenberg Energi tar hänsyn till biologisk mångfald i sin produktion av vattenkraft. Telge Energi erbjuder ett avtal med endast solel. O2 satsar mycket på ny förnybar vindkraftsproduktion. Fler och fler elbolag erbjuder vindandelar och egen el.

Dessvärre har så många som 46 bolag blivit sämre på att erbjuda förnybar energi. De elbolag som köper in el från den nordiska elbörsen Nordpool och som inte aktivt köper in förnybar el hamnar längre och längre ned i vår rankning.
Det visar att det inte räcker att sitta stilla i båten - vill man hänga med i energiomställningen gäller det att vara aktiv.  

Greenpeace arbetar för att att Sverige ska ställa om till 100 procent förnybar energi. Då kan vi klara av klimatutmaningen och minska beroendet av den farliga kärnkraften. Hur det kan gå till att ställa om visar vi i vår nya rapport Energy Revolution.
Tanken med sammanställningen är att stimulera en större efterfrågan på el från förnybara energikällor. Förhoppningen är att fler elbolag ska se fördelarna med att gå över till 100 procent grön el, samt att bolag som producerar el investerar mer i förnybar energi.