Lägret i Lappland.Jag har varit upptagen med att knåpa ihop den här nya sajten, som vi hoppas kommer att bli ett bättre verktyg för oss alla. Då meddelandet från Finland kom hann jag därför bara med ett litet "yippi" för mig själv bakom datorskärmen.

Efter åtta års kamp tillsammans med renägare i finska Lappland har vi vunnit: ytterligare 80 000 hektar skog skyddas från avverkning. Det är resultatet av envist slit av framför allt finländska samer, kollegor, frivilliga och andra miljökämpar lika sega som de lappländska träden.

För sex år sedan var jag med om att sätta upp ett läger i skogen, samt ett tillfälligt kontor i Enare. Lägret var en bas för vår kommunikation om varför det var viktigt att bevara den sista gammelskogen. Jag ska erkänna att jag vid ankomsten inte var speciellt imponerad. ”Är det de här små träden alla bråkar om?” De ser inte så märkvärdiga ut vid en första anblick: små och spinkiga, inte alls som de stora tallar och gamla granar jag är van vid och ser för mitt inre öga då någon pratar om gammal skog. Men det tar tid att växa sig stor norr om polcirkeln - årsringarna ligger tätt. De är mycket äldre än man kan tro, och hänglaven som renarna behöver för sitt bete växer ingen annanstans.

Att tälta i minus trettio grader var inte så farligt, i alla fall då jag insett att man ska förvara sina kläder inuti sovsäcken och inte utanför. Jag var där en kortare tid, men många stannade i månader. Förmodligen har det varit svårast för ortsborna som vi samarbetade med– det är inte lätt att kämpa i sitt eget område, där din vilja kanske krockar med grannens. Och det förekom både misshandel och dödshot.

Under åren har protester hållits inte bara på olika håll i Finland utan även i andra länder: Tyskland, Nederländerna, Belgien och Italien. Den finska pappersindustrins kunder har krävt en lösning på konflikten. Samiska renägare har ställt statliga Forststyrelsen (Metsähallitus på finska) inför rätta och FNs organ för mänskliga rättigheter har krävt ett stopp för avverkningarna.

Under åren 2006 till 2010 har vi lyckats skydda inte mindre än 80% av den skog som vi tillsammans med renägare identifierade som mycket värdefull för åtta år sedan.  Områdena är sameland, och viktig för rennäringen.

Samarbetet mellan Greenpeace, renägare och andra boende i Lappland var helt fantastiskt, och en förutsättning för att lyckas.

Till alla som kämpar så envist: jag är stolt över att utgöra en liten del av samma organisation som ni.

/Iréne