Vi vill köpa brunkolet och låta det stanna där det hör hemma - i marken

Den 22 september satte Vattenfall ut sin brunkolsverksamhet till försäljning. De köpare som hittills visat intresse vill driva på kraftverken under lång tid vilket skulle kräva öppnande av nya gruvor. Det enda sättet att hålla kolet i marken är genom att få en ägare som tar klimatansvar. Några sådana syns verkligen inte till - det troliga är att brunkolet hamnar i ännu värre händer.

Foto: Protester utanför Jänschwalde, 8 April 2015

Sveriges regering har i Vattenfall en unik möjlighet att göra något bra och lämna en massa brunkol i marken. Bara i de nya gruvor som Vattenfall planerar finns brunkol motsvarande 1,2 miljarder ton koldioxid. I oktober förra året tog regeringen ett beslut att Vattenfall inte skulle öppna nya gruvor, men för att det ska ha någon verklig betydelse för klimatet krävs att Vattenfall fortsätter äga sin brunkolsverksamhet. Om regeringen nu låter någon annan gräva upp brunkolet har ingen klimatinsats gjorts!

Vattenfall bör inte sälja brunkolet men det är inte säkert regeringen tar sitt ansvar och stoppar försäljningen. Därför ansöker Greenpeace Nordic om att få köpa brunkolet. Vår ambition är att köpa verksamheten för att så snabbt som möjligt stänga ner kolkraftverken och stoppa alla förberedelser för flera nya gruvor.

När den svenska regeringen inte tar sitt ansvar måste vi ta saken i egna händer. Och vi är många - över 50 000 människor har skrivit på uppropet för att låta brunkolet stanna i marken.

#LåtKoletLigga

Det bästa vore att staten helt stoppade försäljningen och lät kolet ligga - skriv på här!