Josefina och de andra i teamet har nu varit på väg mot Nordpolen i 5 dagar, och det börjar bli tufft för Nordpolsexpeditionen. Omständigheterna i Arktis är naturligtvis svåra, men teamet måste också hantera att vind och strömmar driver isflaken mot syd, samtidigt som  medlemmarna kämpar för att ta sig norrut. Efter att ha kämpat sig över alla åsar i isen, har de ibland upptäckt att de är tillbaka där de startade.Ett par saker du kan göra utan att frysa eller få blåsor på fingrarna:

  • Lämna en uppmuntrande kommentar till Josefina här nedanför, vi ska se till att hon får dem.

 


Tack!