14 mars, 2010 - Projicering på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Greenpeace/Johanna HannoIgår hade den tyska ambassadören ett mycket intressant seminarium där han berättade om vad avvecklingsbeslutet innebär och hur man nu ser på utvecklingen av det tyska energisystemet. Han fick naturligtvis en massa frågor av det slag som styrt debatten i Sverige exempelvis "kommer det här att innebära att man nu satsar på kol och inte uppnår klimatmålsättningarna?"  eller "har ni tittat på om det skulle varit bättre att ha kvar kärnkraften och bygga ut det förnybara för klimatets skull?".

Det entydiga svaret var att i Tyskland så tror man att avvecklingen av kärnkraften kommer att driva på utvecklingen av den förnybara industrin och att omställningen hade gått mycket långsammare om kärnkraften behållits. Vill man uppnå klimatmålsättningarna och ställa om måste man avveckla kärnkraften.

Ett liknande resonemang kan man läsa i Oskar Englunds senaste bloginlägg på ekologistas.

Kärnkraften står i vägen för omställningen till förnybar energi och hela debatten tar bara tid, vilket vi egentligen inte har. Så låt oss direkt satsa på det som alla vet är framtidens energi - förnybar energi!

- Isadora