Den 11 mars 2011 drabbades Japan av en jordbävning, en tsunami och en kärnkraftskatastrof. En av dessa tragedier hade kunnat undvikas

Akiyo Suzuki och hennes dotter evakuerades.Akiyo Suzuki från Fukushima berättar sin historia
Akiyo Suzuki är en av de 150 000 människor som evakuerades för snart ett år sedan. Hör hennes berättelse om hur kärnkraftsolyckan splittrat hennes familj och förändrat hennes liv för alltid.

Lärdomar från Fukushima
Hur ser situationen ut i Fukushima ett år efter kärnkraftsolyckan? Isadora Wronski från Greenpeace berättar om hur regeringen, myndigheter och kärnkraftsbolaget TEPCO misslyckats med att skydda människor, hantera saneringen och kompensera de människor som fått sina liv slagna i spillror.

Tid och plats för seminarierna:  

Luleå

5 mars

11.00 -12.00

Kulturens hus

Skellefteå

5 mars

19.00 - 20.00

Forumsalen, Campus

Umeå

6 mars

17.00 -18.00

Folkets hus

Stockholm

7 mars

14.00 -15.00

SO, Kungsträdgården 

Varmt välkommen!