Hejdå kärnkraft - Hej framtid!

I helgen hade Vänsterpartiet kongress i Örebro. En av de stora frågorna var synen på avvecklingen av kärnkraften. Partistyrelsen fick se sig överkörd av kongressombuden som slog fast att kärnkraften ska avvecklas så fort som möjligt.

Avvecklad kärnkraft har länge varit en profilfråga för Vänsterpartiet. I samband med folkomröstningen om kärnkraft 1980 drev partiet på för linje tre, en avveckling av kärnkraften inom tio år. Men inför kongressen hade kärnkraftsvänliga krafter lyckats få igenom förslag i kärnkraftspositiv riktning. 

Rikard Warlenius, som varit drivande för förslaget säger att förändringen är en liten, men viktig, förändring av deras position. Bland reaktorkramarna i Sverige har detta setts som ett ljus i det annars kompakta mörker som omsluter svensk kärnkraft. Liberalernas partiledare Jan Björklund var snabbt ute och tyckte att det var ”klokt” och moderata tidningen Barometern gladde sig åt att partiet ”gör en historisk vändning i kärnkraftsfrågan”.

Greenpeace har sett med oro på utvecklingen. I en artikel i Flamman skrev Greenpeace chef Annika Jacobson att ett uttalat stöd för att exportera kärnkraftsel ”skulle innebära en förskjutning av Vänsterpartiets politik i en riktning som gör att kärnkraften hålls under armarna.” Greenpeace deltog även vid kongressen och delade ut flygblad (pdf) till kongressdeltagarna.

Greenpeace uppmanar Vänsterpartiets kongressdeltagare att stryka kärnkraftsförslag. Örebro, maj 2016

Greenpeace medverkar utanför Vänsterpartiets kongress i Örebro och uppmanar ombuden att inte kompromissa med miljön och att stryka de kärnkraftsvänliga förslaget.

Glädjande nog lyssnade kongressombuden på de många argumenten. Detta kan inte ses på annat sätt än en rejäl känga till dem som vill förändra Vänsterpartiet i mer kärnkraftsvänlig riktning.

Men kongressen stoppade inte bara detta förslag. Man tog det ytterligare en nivå och slog fast att kärnkraftsavvecklingen ska ske snarast möjligt. Vänsterpartiets nya hållning i kärnkraftsfrågan är nu denna:

”Kärnkraften är inte bara en osäker energikälla, den är också dyr och försvårar omställningen till en 100 procent förnybar energiproduktion. Därför vill Vänsterpartiet ha en avveckling av kärnkraften så fort som möjligt.”

Kongressen har alltså inte bara parerat de förslag om att göra partiet mer kärnkraftsvänligt, man har ytterligare inskärpt Vänsterpartiets kritik av kärnkraften.

Ett välkommet beslut som förpliktigar och bör få konsekvenser.

Vänsterpartiet och dess ledamot i energikommissionen måste nu med kraft agera för en energiöverenskommelse som innebär att kärnkraften fasas ut snarast möjligt.