I veckan släppte Världshälsoorganisationen WHO en ny rapport om hur kärnkraftskatastrofen i Fukushima har påverkat hälsotillståndet i Japan.

WHO har en överenskommelse med Internationella atomenergiorganet IAEA som går ut på att WHO måste få godkännande från IAEA innan man gör aktiviteter eller kommunicerar. Rapporten om hur Fukushima påverkat japanernas hälsotillstånd är ännu ett talande bevis för att överenskommelsen med IAEA, som har till uppgift att bevaka och främja den civila kärnkraften, har en negativ inverkan på WHO:s rapporter.

"Whenever either organization proposes to initiate a program or activity on a subject in which the other organization has or may have a substantial interest, the first party shall consult the other with a view to adjusting the matter by mutual agreement."

Det som är mest problematiskt med rapporten är att WHO inte har räknat med de stora radioaktiva utsläpp som skedde under de första dagarna efter olyckan med de havererade reaktorerna i Fukushima. Hur  det påverkat de människor som exponerades för mycket höga strålningsnivåer innan de evakuerades omnämns inte.

WHO påstår attde flesta människorna i området snabbt evakuerades. Det stämmer inte. Enligt en rapport från National Diet Independent Investigation Commission var alla människor inom en radie av 20 km från härdsmältorna evakuerade innan den 15 mars. Information från TEPCO visar att mycket stora utsläpp skedde den 12e, 14e och 15e mars.

De radioaktiva utsläppen den 14 mars uppgick till mer än 40,000 terabequerels (TBq) Jod-131 och 15 mars över 60,000 TBq Jod-131. Det hade räckt med endast ett av dessa utsläpp för att klassa olyckan som kategori 7 (värsta möjliga) på den internationella INES-skalan.

Även IAEA säger att olyckor i kategori 7 förväntas innebära hälsoeffekter

“An event resulting in an environmental release corresponding to a quantity of radioactivity radiologically equivalent to a release to the atmosphere of more than several tens of thousands of terabecquerels of Iodine-131.”

 “With such a release, stochastic health effects over a wide area, perhaps involving more than one country, are expected, and there is a possibility of deterministic health effects.”

Läs mer!Lärdomar från Fukushima
Fakta om Fukushima