Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Branden i Ringhals bekräftar risker och usel säkerhetskultur

Pressmeddelande - 12 juni, 2013
Den brand som uppstod i en högtrycksturbin i Ringhals reaktor 1 på onsdagsmorgonen bekräftar de allvarliga risker som förknippas med kärnkraft i allmänhet och Ringhals i synnerhet.   - Varken Ringhals AB eller Strålsäkerhetsmyndigheten verkar ha kontroll över de ständiga problemen i kärnkraftverket. Istället för att diskutera livstidsförlängning av de pensionsfärdiga reaktorerna måste regeringen, med miljöminister Lena Ek i spetsen, ta initiativ för att låta säkerheten komma i första hand och ta de riskabla reaktorerna ur drift, säger Rolf Lindahl på Greenpeace.

Idag fortsatte Greenpeace de fredliga stresstesterna av svenska kärnkraftverk. Utan hinder och med enkla medel har en aktivist flugit i skärmflyg över Ringhals och släppt ned ballonger på reaktortaket. Stresstesten visar hur utsatt Ringhals är för en attack eller olycka från luften, en potentiell fara som inte har utretts tillräckligt av vare sig industri eller myndighet. Trots att Greenpeace fredliga stresstest avslöjar hur utsatt kärnkraftverken är för en attack eller olycka från luften får kärnkraftverken fortsätta i drift som om inget hänt i väntan på att problemen ska åtgärdas. Det är helt oacceptabelt.

Ironiskt nog lyfte Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) så sent som igår den särskilda tillsynen av Ringhals som pågått sedan sommaren 2009 till följd av brister i säkerhetsarbetet. Dessutom har Ringhals 1 varit avstängd i fem veckor för revision, men fick nästan omedelbart stängas av efter att den satts igång igen i måndags sedan en nivåmätare i reaktorinneslutningen gått sönder.

- På kort tid har vi sett två allvarliga incidenter i Ringhals, och Strålsäkerhetsmyndighetens beslut att häva den särskilda tillsynen måste ifrågasättas. Dagens brand bör åtminstone leda till att den särskilda tillsynen återinförs.

Greenpeace har under lång tid påtalat den långa rad risker och den usla säkerhetskultur som förknippas med de svenska kärnkraftverken. 2012 släpptes rapporten Riskabla Reaktorer, och i maj kom en analys som kritiserade de svaga insatserna för att säkra svenska kärnkraftverk.  Sammantaget visar rapporterna att den usla säkerhetskultur som omger de svenska kärnkraftverken utgör en förhöjd risk för allvarliga olyckor. Dagens incident är en skakande påminnelse om att så länge vi accepterar kärnkraften accepterar vi allvarliga risker för människa och miljö.

- Vi har åtskilliga gånger i historien bevittnat vilka allvarliga konsekvenser en kärnkraftsolycka kan få, och dagens incident visar att ingen kan garantera riskfri kärnkraftsdrift. Hur lång tid dröjer det till nästa incident? Hur allvarligt blir det nästa gång?  Tiden är förbi när vi måste acceptera att leva under ständig oro för kärnkraftshaverier. Den förnybara energin står redo att ta över och erbjuda ett tryggt, leveranssäkert och samhällstillvänt energisystem.

Kontakt:
Rolf Lindal, ansvarig för kärnkraftfrågor på Greenpeace, 0703975870
Jesper Liveröd, kommunikationsansvarig, 0703405414

Ämnen