Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Därför polisanmäler vi Ringhals

Artikel - 27 september, 2011
Ringhals AB har under minst två års tid underlåtit att uppfylla de säkerhetskrav som gällt för verksamheten. Att Ringhals AB har dröjt så länge med att vidta tillräckliga åtgärder får betraktas som grov oaktsamhet i lagens mening. Därför polisanmäler vi nu Ringhals AB:s VD.

Projicering på Ringhals den 26 september, det datum då reaktorerna stängdes ner.År 2009 upptäckte Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att det förelåg bristande säkerhetsrutiner vid Ringhals kärnkraftverk och att brister som myndigheten noterat redan tre-fyra år tidigare fortfarande upprepades.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i upprepade rapporter noterat att Ringhals AB:s ledning inte ägnat tillräckligt stor uppmärksamhet åt att åtgärda bristerna. När en brand inträffade vid Ringhals kärnkraftverk i maj i år upptäcktes av en slump minst 20 år gammalt svetsavfall i nödkylningssystemet i reaktor 2. Vid en kontroll hittade man även skräp i reaktor 4.

Skräpet i Ringhals nödkylsystem hade kunnat ställa till med stora problem om nödkylsystemet hade behövts.

Martina Krüger på väg att göra polisanmälan mot Ringhals.

De underlåtelser och försummelser som förelegat kan även vara straffbara ur andra avseenden enligt bestämmelserna i lagen om kärnteknisk verksamhet. Dessutom är kärnkraftsverksamheten av så allvarlig art att reglerna i Brottsbalken om allmänfarliga brott bör tas med i bedömningen.


- En kärnkraftsolycka skulle få förödande konsekvenser. Därför ska man ställa mycket höga krav på utövarna. Det är av avgörande betydelse att de rättsliga myndigheterna reagerar och agerar när lagöverträdelser sker, säger Martina Krüger, vår energipolitiskt ansvariga.

- Svenska folkets acceptans för kärnkraften vilar tyvärr på att allmänhet och politiker vaggats in i en falsk trygghet om att kärnkraften är en säker teknik för elproduktion, avslutar Martina Krüger.

Från och med den 26september är alla fyra reaktorer vid Ringhals kärnkraftverk nedstängda för säkerhetsöversyn.

Ämnen