Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Det var nära i Forsmark 2006 – det finns alltid en risk vi inte vill ta

Artikel - 25 mars, 2011
Alla kärnreaktorer är beroende av att alltid ha en fungerande kylning av reaktorhärden. Kylningen måste fortsätta även efter det att en reaktor stoppats eftersom reaktionerna inne i bränslet fortsätter. För att undvika härdsmälta måste kylningen av härden fungera. För att säkerställa kylningen krävs ständig tillförsel av el så att pumpningen av kylvatten kan fortsätta. Kärnkraftverk har flera olika system för att se till att kylningen inte slås ut, men även utan en naturkatastrof likt den i Fukushima, kan dessas system sluta fungera.

I slutet av juli 2006 inträffade en mycket allvarlig incident i kärnkraftverket i Forsmark som var snubblande nära att försätta en reaktor i en liknande strömlös situation som nu orsakar problemen i Fukushima. Ett tekniskt fel gjorde att flera av varandra oberoende säkerhetssystem slogs ut. Händelsen berodde på ett konstruktionsfel som byggdes in i kärnkraftverket 1993 och som även fanns i två av Oskarshamns reaktorer och eventuellt även i fler andra reaktorer runt om i Europa.

Kärnkraftverket i Forsmark drabbades i juli 2006 av en allvarlig incident som i värsta fall hade kunnat leda till en härdsmälta.

I Forsmark började händelsen inte med en tsunami eller jordbävning utan med en kortslutning i ett ställverk nära anläggningen som vid tillfället genomgick underhållsarbete. När strömmen från elnätet i Forsmark slogs ut startade en kedjereaktion som resulterade i att flera olika säkerhetssystem sedan slogs ut. Reaktorn snabbstoppades men kylsystemet fungerade inte som det skulle och vattennivån i reaktor 1 sjönk dramatiskt, samtidigt som kontrollrummet blev strömlöst. Alla reservsystem förutom två av de fyra reservgeneratorerna, som i nödläge förser kärnkraftverket med ström, var då utslagna. En beskrivning av förloppet finns här  

Efter 22 minuter lyckades man återställa eltillförseln till kärnkraftverket men den efterföljande utredningen Statens kärnkraftsinspektion (nu SSM) fann ingen förklaring till varför inte de övriga två av fyra reservgeneratorerna också slutade fungera. Hade alla fyra generatorerna slagits ut och reaktorn stått helt utan kylning skulle vattnet ha kokat bort och en härdsmälta varit ett faktum inom några timmar , enligt Johan Hyvärinen, chef för kärnkraftsteknik på STUK, den finska motsvarigheten till SKI.

Händelsen 2006 i kom som en total överraskning både för Forsmarks ledning, för ägaren Vattenfall och för den dåvarande ansvariga myndigheten Statens kärnkraftsinspektion, SKI. En sådan olycka fanns inte med i några riskkalkyler.

Den ökade myndighetsgranskningen av Forsmark som skedde efter händelsen ledde också till avslöjanden om att kärnkraftverket hade stora problem med säkerhetskulturen och sina säkerhetsrutiner. Men det som händelsen i Forsmark precis som den i Fukushima är exempel på, är att varje gång det inträffar en allvarligare olycka i ett kärnkraftverk så beror det på omständigheter som inte har förutsätts. Händelseförlopp som ingen räknat med händer vilket omkullkastar de riskanalyser som gjorts för systemen. 

Sammantaget är det omöjligt att förutse och förebygga allt som kan hända och nästa gång vi kommer nära eller i värsta fall får en ny olycka kommer det att vara samma sak. Något som inte kunde hända kommer att ha gjort det. Ett till kärnkraftverk var säkert – tills det inte var det. 

Det har dragits en hel del paralleller mellan händelserna i Fukushima och vad som hände på Forsmark.

Lär några av artiklarna här

http://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-det-som-hande-i-japans-reaktorer-kan-handa-ocksa-i-sverige

http://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-det-som-hande-i-japans-reaktorer-kan-handa-ocksa-i-sverige

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3132833.ece

http://www.dn.se/nyheter/sverige/hardsmalta-nara-i-forsmark-ar-2006

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsmark-25-juli-kl-1320-1342

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsmark-ses-annu-som-en-sakerhetsrisk

http://www.dn.se/nyheter/sverige/expert-det-som-hande-i-japans-reaktorer-kan-handa-ocksa-i-sverige

Ämnen