Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fukushima-uppdatering 17 mars

Artikel - 17 mars, 2011
Nivåerna är fortfarande höga runt Fukushima I och experter verkar ense om att det viktigaste är att man under de närmaste 1-2 dagarna lyckas höja vattennivåerna i bassängerna där det använda kärnbränslet förvaras för att förhindra ett stort utsläpp av radioaktivitet.

Status för de olika enheterna på Fukushima 1

Reaktor 1: vattennivån 03:00 -1,8 meter.

Reaktor 2: vattennivån 03:00 -1,4 meter, och en potentiellt skadad inneslutning.

Reaktor 3: vattennivån 03:00 -2,0 meter, rapporteras vara sjunkande. Det har blivit bekräftat att inneslutningen är skadad.

Ovanstående information kommer från NISAs uppdatering kl. 07:30. (japansk tid)

NISA rapporterade att havsvatteninjektioner fortfarande pågick vid 04:00 (japansk tid). Det rapporterades dock senare att pumparna skadats av havsvattnet och måste bytas ut innan man kan fortsätta kylningen av reaktorerna. Aktuell status för havsvatteninjektionen är därför oklar. 

Kärnavfallet i bassängerna vid reaktor 3:

Bränslestavarna är delvis exponerade och ånga stiger upp från bassängerna. Japansk militär har genomfört tre rundor av vattenbombning från helikoptrar med totalt 22,5 ton vatten och uppger att 8 ton av vattnet nådde bassängerna.

Japans försvarsminister uppger att man nu har en dag på sig för att återuppta vattennivåerna innan bränslet börjar smälta bort.

Amerikanska NRC (Nuclear Regulatory Commission) har meddelat att de misstänker att det finns en spricka i bassängen för det använda kärnbränslet, men inte har uppgett någon källa till informationen.

Bassängerna för använt kärnbränsle i enhet 4:

Amerikanska NRC uppgav sent igår att bassängen var torrlagd och att mycket höga nivåer av strålning uppmätts. Tepco påstod efter det att det finns vatten i bassängen men kunde inte säga hur mycket. Ångbildningen har i princip slutat, vilket kan bero på att vattennivån är mycket låg. En vattenbombning med helikopter har gjorts, med troligen utan effekt. Operatörerna har inte kunnat injicera vatten. Tepco meddelade vid 11-tiden att taket på byggnaden kring reaktor 4 har "reducerats till en ram", utan att ge någon närmare förklaring till vad det innebär- om det skulle kunna ha orsakas av efterskalv eller om det möjligtvis förekommit en hittills orapporterad brand eller explosion.

Enligt NRC, togs det använda kärnbränslet som nu ligger bassängen i enhet 4 ut ur reaktorn först i december och är därför varmare än det bränsle som finns i andra bassänger.

Bassängen för använt kärnbränsle i enhet  5:

Rapporter finns om stigande tryck och temperatur. Kylningen av bassängen verkar för närvarande vara ur funktion.

Bassängen för använt kärnbränsle i enhet 6:

Kylning av bassängen verkar vara ur funktion.

Försök att återställa kylningen av reaktorer och använt kärnbränsle

Två stora Chinook-helikoptrar användes för att släppa vatten på bassängerna som innehåller det använda kärnbränslet i reaktor 3 och 4. Ursprungligen planerades det för 40-50 vattenbombningar med 7,5 ton vatten i varje runda, men endast fyra rundor har genomförts hittills. Tre omgångar vatten har släppts på reaktor tre och en på reaktor 4. Sedan fick helikoptrarna lämna området för att begränsa strålningsdoserna som helikopterbesättningen utsattes för . Av de 30 ton vatten som släpptes tros 8 ton ha nått bassängerna. Man överväger att göra fler försök.

Polisen har fört fram 11 särskilda fordon utrustade med vattenkanoner och 4-tons vattentankar. Dessa ska användas till att spruta vatten i bassängerna för det använda bränslet. I flera timmar har man rapporterat att detta försök ska inledas inom kort. Skador på vägarna och andra hinder har gjort det svårt för de tunga fordonen att ta sig fram till platsen.

En ny kraftledning är på väg att installeras för att tillhandahålla el från elnätet till pumpar och annan utrustning. Detta beräknas vara klart i eftermiddag.

Bassängerna för det använda kärnbränslet har en yta på omkring 150-200 kvadratmeter. Det innebär att det krävs ca 200 ton vatten för att höja vattennivån med en meter. Som mest verkar alltså operationen med vattenkanonerna innebära att man köper lite tid för att försöka få effektivare kylning på plats.

För att understryka det verkligt heroiska insatserna av arbetarna vid reaktorerna, har IAEA publicerat information från Tepco som vittnar om redan skadade räddningsarbetare (uppdatering vid 17 mar 01:15 UTC):
http://www.iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html

Strålningsnivåer

Huvudgrinden 10-11 am 0.65 mSv/h. Västra grinden 0000-1130 am 0.30-0.35 mSv/h. huvudbbyggnadens kontor 0930-1050 3.8 mSv/h. Daini 16 micro-Sv/h.

Nivåerna tycks för tillfället vara stabila.

Nivåerna ovanför reaktorerna redovisas som 4,13 mSv på 1000 fot och 87,7 mSv på 300 fots höjd. Uttalanden av myndigheter och kraftbolagets talesperson verkar dock motsäga de redovisade värdena. Trots att helikoptrarna som använts vid vattenbombningarna är utrustade med blypaneler och besättningen bär skyddsutrustning kunde de inte stanna över reaktorerna för att öka träffsäkerheten och var tvungna att avbryta operationen efter ca 15 minuter.

Den statligt godkända akut dosen på högst 250 mSv/h borde ge besättningen möjlighet att stanna på 1000 fot i timmar även utan strålningsskydd på helikoptrarna.

Ämnen
Taggar