Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fukushima sex månader efter härdsmältan

Artikel - 14 september, 2011
Sex månader efter kärnkraftsolyckan i Japan är läget i Fukushima fortfarande katastrofalt. Utsikterna för regionens framtid och människorna som lever där är dystra.

Yonezawa, Japan, den 25 mars 2011: En evakuerad flicka tar emot mat. © Greenpeace/Christian Åslund

Anläggningen

Radioaktivitet sprids fortfarande ur det havererade reaktorkomplexet Fukushima 1 (Daiichi). Det finns inget slut i sikte. Alla förhoppningar om att stoppa utsläppen innan september har visat sig vara orealistiska. I källaranläggningarna finns miljontals liter kontaminerat vatten. Reningen av vattnet har visat sig vara mycket svårare än man tidigare trodde.

Ingen vet hur det ser ut inne i reaktorerna, man vet bara att en härdsmälta inträffat. Inga data om tillståndet i  tryckkärlen är ännu publicerade. .Fyra kylbassänger för använt kärnbränsle är delvis förstörda och hotar att störta in. De måste kylas permanent. Det kommer att ta år innan själva reaktorbyggnaderna kan beträdas.

Planen är att bygga ett skal runt den delvis förstörda byggnaden för att förhindra att ytterligare radioaktivitet läcker ut. Men byggandet är redan mycket försenat. Hur man ska hantera de mycket höga strålningsnivåerna i det inre av skalen är det ingen som vet.


Regionen

Evakueringszonen runt kärnkraftverket i Fukushima 1 kommer att vara obeboelig under decennier på grund av hälsorisker. Omkring 80 000 människor kan inte återvända till sina hem. Även utanför den 20-kilometerszonen är hälsorisken på många platser nu officiellt bekräftad. I nordöstra Fukushima finns fortfarande hotspots 60 km från kärnkraftverket, söder om kärnkraftverket finns de även på 200 km avstånd.

Skolor, förskolor och bostäder måste saneras, jorden måste tas bort. Men ingen vet var man ska lagra miljontals ton hög- och medelkontaminerad jord. Det finns ingen lagringsplats stor nog för dessa mängder.

Produkter från regionens ris- och grönsaksodling, djurhållning och fiske kommer inte vara lämpliga för konsumtion under årtionden framöver. Därmed är den ekonomiska grunden för många människor förstörd. Även om kärnkraftsbolaget TEPCO  och regeringen betalar ut ersättning så är beloppen alltför låga.

Arbetarna

Många hundratals arbetares liv och hälsa har äventyrats då de försökt att sätta stopp för katastrofen. Det rapporterades ofta om dem i media under de första veckorna, men ingen vet vad som hänt dem och hur de mår idag.

Ämnen