Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace Sverige firar kvinnodagen - Läs mer om Lina!

Artikel - 6 mars, 2018
_______________________________________________________________________________________

 

Lina_IWD

Titel
Ansvarig för Skogsfrågor Greenpeace Sverige

Hur länge har du arbetat på Greenpeace?
Lite mer än 1,5 år

Vad gör du på Greenpeace?

Jag jobbar med skogsfrågor och för att hindra förlusten av biologisk mångfald. Det vill säga skydda det ekologiska skyddsnät vi alla är beroende av. Att jobba med skogsfrågor på Greenpeace är ett brett ämne, som enligt mig handlar om att bedriva ett lösningsorienterat påverkansarbete mot företag och regering, som bör ta större ansvar för biologisk mångfald, klimatet och för mänskliga rättigheter - både i Sverige, globalt och i relation till nästa generation.

Den boreala skogen kan och bör vara en viktig pusselbit i flera av vår tids ödesfrågor. För det krävs en stor omställning kring vilken skog vi avverkar, hur vi avverkar den, och vad vi väljer att tillverka av skogen, samt hur vi sedan återanvänder dessa material.

Varför Greenpeace?
Greenpeace är en oberoende global grön fredsorganisation - det ger oss möjlighet att alltid sätta människor och vår enda planets behov och överlevnad främst, före kortsiktig, orättvis, och ohållbar ekonomisk vinst. Vår tids ödesfrågor är globala, vilket kräver globala lösningar. Stora globala företag och världsledare måste ställas till svars  för sina handlingar eller brist på handling. Där många andra nöjer sig med att enbart prata, går vi från ord till handling. Jag jobbar på Greenpeace för att jag anser att det är vår moraliska skyldighet att agera när miljöbrott eller brott mot mänskligheten sker. 

Stoltaste stund
Jag är omgiven av flera oerhört skickliga och fantastiska kollegor, och med risk för att låta mallig är det faktiskt svårt att bara välja ett tillfälle då jag varit riktigt stolt över vårt arbete det senaste året. Ett exempel är att vi den 1:a december gemensamt räddade ett område lika stort som 20 fotbollsplaner av gammelskog från att avverkas, det minnet  värmer otroligt mycket.. Träden där var några hundra år gamla - men skogen har funnits där i flera tusen år. Förstår ni vilken oersättlig ovärderlig skatt det är? 

Tips till unga kvinnor som vill förändra?

Svaret är för mig självklart: find your passion and do it with compassion!

Försök också att sluta tala om andra kvinnor, prata istället med dem, nätverka! Våga tänka med hjärtat, lita på din instinkt och gör på riktigt oftare saker som gör dig glad. Världen behöver fler positiva och modiga kvinnor. Keep your head up, chest out, heart first!  #grönfred

Svenska Essity, världens största mjukpapper företag, handlar med skogsbolag likt svenska SCA, vilka kopplas till pågående kränkningar av samernas rättigheter samt avverkning av ekologisk värdefull skog.

Underteckna här och kräv att Essity rensar upp sin försörjningskedja!
https://act.greenpeace.org/page/14642/petition/1