Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Japans kärnkraftskris anses nu ligga på samma nivå som Tjernobyl

Artikel - 26 mars, 2011
Tyska experter klassar nu katastrofen i Fukushima som nivå 7 på INES-skalan (samma nivå som Tjernobyl). Det högradioaktiva vattnet i källaren vid reaktor 1, 2 och 3 tyder på att det finns allvarliga skador på reaktorns kärl. Saltskorpor från avdunstat havsvatten kan komma att täppa igen kylrör och minskar kyleffekten. Premiärminister Naoto Kan sade vid en presskonferens på fredagskvällen att situationen vid Fukushima "fortfarande inte ser optimistisk ut".

Reaktorns kärl i enhet 1-3 tycks har sprickor

Förekomsten av vatten med mycket höga strålningsnivåer tyder på att reaktortankarna har spruckit eller skadats. Vattnet kan ha läckt ut från en ventil i reaktorkärlen. Vattnet innehåller långlivade radioaktiva isotoper som kobolt och cesium vilka kan härstamma från de skadade bränslestavarna i reaktorhärden eller från bassängen med använt kärnbränsle.

Förekomsten av stora mängder jod-131 med en halveringstid på bara 8 dagar tyder på att kontaminationen kommer från reaktorhärden och inte från bassängen med använt kärnbränsle.

Japans strålskyddsmyndighet  bekräftade i dag att vattnet verkar ha sitt ursprung från reaktorhärden. Senare uppgav de dock att det fortfarande är oklart hur läckaget uppstått.

Fukushima-katastrofen bör klassas som nivå 7 på INES-skalan enligt Helmut Hirsch

De japanska myndigheterna och IAEA har klassat Fukushima katastrofen som nivå 5 på INES-skalan, det vill säga en olycka med "bredare konsekvenser".  Klassificeringen följer tre huvudkriterier:  radiologiska effekter utanför anläggningen, radiologiska effekter på plats, försämrade säkerhetsåtgärder. Vid olyckor på nivå 4 – 7 är det radiologiska effekter utanför anläggningen som är mest relevanta för graderingen.

Försiktiga uppskattningar av det franska strålskyddsinstitutet (IRSN) visar på utsläpp långt högre än de nivåer som krävs för att en olycka ska klassas som nivå 7.

Saltskorpor kan täppa igen kylsystemen

Enorma mängder havsvatten har pumpats in i reaktorerna och bassängerna med använt kärnbränsle. Saltvattnet efterlämnar kristalliserat salt när vattnet avdunstat. TEPCO (Tokyo Electric Power Company) börjar nu oroa sig för att en saltskorpa på bränslestavarna kan komma att förhindra vattencirkulationen i reaktorn, vilket skulle minska kyleffekten.

Ämnen