Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Jordbävningen i Japan

Artikel - 11 mars, 2011
Vi vill uttrycka vår sympati med dem som drabbats av jordbävningen och till dem som har förlorat anhöriga. Vi är djupt oroade över den potentiella säkerhetsrisk som nu föreligger till följd av jordbävningen och tsunamin. Japans kärnkraftverk och andra riskfyllda industrier som kemikaliefabriker och oljeraffinaderier kan innebära en säkerhetsrisk för människor och miljö.

Kärnkraftverket i Fukushima

ARKIVBILD © Greenpeace/Andrew MacColl

Enligt uppgift har 20 reaktorer på fyra kraftverk stängts ner och än så länge har inget radioaktivt läckage rapporterats. Speciellt oroade är vi av problemen på Fukushima-kärnkraftverket, där kylsystemet för tillfället inte fungerar.

Även om reaktorerna stängs ner omedelbart så kräver de aktiv kylning och stora mängder kylvatten för att risken för överhettning och härdsmälta ska kunna undvikas.

Vi fortsätter att övervaka händelseförloppet. Och vi hoppas att kommande undersökningar om hur problemen på kärnkraftverken eventuellt påverkat människor och den omgivande miljön är oberoende och att de offentliggörs.

 

Martina Krüger

Greenpeace/Steve Morgan

Fem frågor till Martina Krüger, ansvarig för energikampanjen, med anledning av risken för en kärnkraftsolycka i Japan till följd av den kraftiga jordbävningen:

1) Vad är det som har hänt?

Ett jättekraftigt jordskalv har drabbat Japan och ödelagt stora områden. Dessutom, som följd av det, har en tsunami drabbat landet. Många bränder har rapporterats och regeringen har deklarerat undantagstillstånd för kärnkraftverk som har förlorat kylningen.

2) Hur allvarlig är situationen för kärnkraftverken?

I kärnkraftverk som inte har kylning finns en risk för härdsmälta. Reaktorer behöver vattenkylning även efter att de är avstängda, annars blir de överhettade. Dessutom finns en risk att tsunamin förstör bassängen där utbränt kärnbränsle lagras för efterkylning och att radioaktiviteten från detta läcker ut.

3) Vad gör de japanska myndigheterna nu?

Regeringen har skapat en krisgrupp med premiärministern i spetsen och kärnkraftföretaget TEPCO har skickat nödaggregat som de hoppas kan lösa det akuta läget.

4) Vad gör Greenpeace?
Vi förbereder oss på att skicka en grupp av experter till Japan om så behövs.

5) Finns det några exempel på att kärnkraftverk skadats som en följd av jordbävningar tidigare?
Japan har 18 kärnkraftverk, varav flera ligger i jordbävningsdrabbade områden. 2007 skadade ett kraftigt skalv ett förvar för tunnor med radioaktivt avfall vid ett av kärnkraftverken. Vid samma tillfälle skedde ett radioaktivt utsläpp genom skorstenen.

Ämnen
Taggar