Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kärnkraftverken i Japan efter jordbävningen

Artikel - 12 mars, 2011
En explosion vid det japanska kärnkraftverket Fukushima-Daiichi (Fukushima 1) inträffade på lördagsmorgonen, svensk tid. En potentiell härdsmälta befaras kunna inträffa sedan kraftverkets kylanläggningar slutat fungera och reaktorhärden överhettats. Det skedde till följd av fredagens förödande jordbävning och efterföljande tsunamivåg. För att lätta på trycket har radioaktiv ånga släppts ut från kraftverket.

Karta

Japan med kärnkraftverket Fukushima 1 markerat.

Strålningsdoser på upp till 1015 mikrosievert har uppmätts i anslutning till kraftverken, men ännu vet man inte om reaktorinneslutningen har brustit eller inte.  Strålningen nu är 1000 gånger mer än vad den rekommenderade maxgränsen för människor är under ett år.

Myndigheterna uppmanar människor i utsatta områden att skydda sig mot strålning genom att  täcka sina munnar och näsor med våta handdukar. Exponerad hud bör också omfattas, och huden bör också tvättas efter att man kommit inomhus. Människor bör också undvika grönsaker och andra färska livsmedel samt kranvatten, tills myndigheterna ger klartecken.

Hur har jordbävningen påverkat Japans kärnkraftverk hittills?

45 000 människor har evakuerats kring Fukushima 1 och evakuering kring kärnkraftverket Fukushima II har också initierats.

Det allvarligaste problemet som hittills rapporterats är att en explosion inträffade. Även om alla reaktorer i drift stängdes av efter skalvet, krävs det fortfarande att massor av kylvatten pumpas genom dem för att ta bort restvärme från reaktorhärdarna. Bränslestavarna i en reaktor fortsätter att frigöra mycket värme på grund av strålningen även när kärnreaktionen stoppats. Om bränslestavarna inte kyls ner, kommer de att överhettas och börja smälta eller spricka, och frigöra strålning. 

Jordbävningen utanför den japanska östkusten inträffade 14:45 lokal tid. Det var den starkaste jordbävningen i japansk historia och den uppnådde 8,9 på Richterskalan vid dess epicentrum, flera hundra kilometer till havs.

Vi vill  uttrycka vårt  deltagande med offren för jordbävningen och med dem som har förlorat nära och kära.

De potentiella säkerhets- och miljöriskerna på japanska kärntekniska anläggningar är djupt oroande, liksom andra kemiska industrianläggningar eller oljeraffinaderier som har skadats av jordbävningen och tsunamin.

Medan fokus nu måste riktas på att minimera strålningsutsläpp från reaktorhärden och säkra lokalbefolkningen, är detta ytterligare en drastisk påminnelse om riskerna med kärnkraft. Denna kraftkälla är ständigt utsatt för en potentiellt katastrofal kombination av mänskliga misstag, designfel och naturkatastrofer.

Vi följer utvecklingen. Om det behövs och är lämpligt, kommer vi överväga att skicka experter och utrustning för att organisera oberoende övervakning och ge råd och stöd till påverkade samhällen.

Ämnen