Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kommentar angående SD:s bensinutspel och hänvisning till Greenpeace

Artikel - 4 september, 2018
Att sänka kostnaderna för utsläpp av koldioxid, som Sverigedemokraterna föreslår, är inte att lyssna på Greenpeace.

Sverigedemokraterna berättade förra veckan att de vill sänka priset på bensin och diesel genom en kombination av mindre skatt på utsläpp och en 80-procentig minskning av den så kallade reduktionsplikten, som innebär att bränsleleverantörerna måste blanda i en viss mängd biodrivmedel i sin bensin och diesel.

Sverigedemokraterna menade att detta har miljöpolitisk täckning och att de bland annat  ”lyssnat på Greenpeace”.

Att sänka kostnaderna för utsläpp av koldioxid, som Sverigedemokraterna föreslår, är inte att lyssna på Greenpeace. Sverigedemokraterna använder snarare det faktum att det finns många dåliga biodrivmedel som en förevändning för att göra kostnaden för bensin och diesel billigare, något som vi vet också ökar utsläppen av koldioxid.

Greenpeace och flera framträdande miljöorganisationer i Europa är kritiska mot dagens biodrivmedelsproduktion, som på flera platser innebär skogsskövling och utarmning av den biologiska mångfalden, samt enorma växthusgasutsläpp. Forskningen visar att varken fossila bränslen, skogliga biobränslen eller palmolja är alternativ för den växthusgasfria trafik som klimatet snarast kräver. Att biodrivmedel är fossilfria betyder inte att det är fritt från växthusgaser, eller utan miljöpåverkan.

Den mest effektiva vägen framåt mot minskade växthusgasutsläpp från transporter är att vi effektiviserar och minskar den totala mängden transporter och samtidigt genomför en snabb elektrifiering. Att sänka kostnaderna för utsläpp, eller växla mellan olika utsläppskällor, tar oss inte närmare detta mål.

Lina Burnelius, Greenpeace