Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Kor, konspirationsteorier och Greenpeace

Artikel - 4 november, 2015
Du kanske läser det här därför att du har frågor efter att ha sett filmen Cowspiracy. Låt oss svara på dem, och berätta lite om vårt arbete med djuruppfödning runtom i världen.

Vi delar den oro för djuruppfödningens inverkan på miljön som uttrycks i Cowspiracy, det är bra att frågan uppmärksammas. Men vårt USA-kontor ville inte delta i projektet eftersom de var oroliga för att de skulle framställas på ett missvisande sätt (på det sätt som sker för flera andra organisationer som deltar i filmen). Sorgligt nog förvrängs även de skäl de uppgav för att inte delta i filmen, i ett försök att antyda en sensationell konspiration där det inte finns någon.

Vi arbetar med djurfrågor genom att driva kampanjer inom djurfoder, boskapsuppfödning, och destruktivt fiske, och vi uppmuntrar människor att äta mindre kött. I filmen Cowspiracy insinueras att vi tar emot pengar från köttindustrin, fullständigt ogrundat. Vi är en helt oberoende organisation och tar inte emot pengar från vare sig stater eller företag.

Så varför arbetar vi med djuruppfödningsfrågan?

Djuruppfödning ger upphov till stora miljöskador. Den mängd växthusgaser som släpps ut av köttindustrin är större än utsläppen från alla plan, tåg, bilar, lastbilar och båtar - tillsammans. Boskap (kor, grisar, får etc) står för omkring en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser – långt under de 57% som de fossila bränslena står för, men ändå av stor betydelse. Boskapsuppfödning bidrar till den största avskogningen av Amazonas, 80% av den skövlade skogsarealen i Brasilien användes som betesmark för några år sedan. Aktioner från flera grupper, inklusive Greenpeace, har gjort att den siffran gått ner.

Därför arbetar vi världen över inom en rad områden knutna till djuruppfödning och fiske

Boskap i Amazonas, bild tagen under dokumentation av de skogsbränder orsakade för att skövla skog för jordbruk och boskapsuppfödning.

 

Vi har arbetat intensivt mot boskapsuppfödning i Amazonas, trots att det inneburit stora risker för vår personal. En undersökning som genomfördes i hemlighet under tre års tid avslöjade att kända företag stod bakom skövlingen av Amazonas. Vi spårade kött, läder och andra boskapsprodukter till farmar i regnskogen. Det har fått stor effekt: Nike gick med på att sluta köpa läder från Amazonas, och Världsbanken drog tillbaka ett lån på 90 miljoner dollar som de lovat den brasilianska boskapsjätten Bertin. Dessa pengar skulle ha använts för att ytterligare expandera verksamheten in i Amazonas djungel. Det är en bra början, som visar att vi verkligen kan ha en inverkan på den här frågan.

Aktivister utklädda till stora kycklingar invaderar McDonald's i London.

Att använda soja som djurfoder är en annan miljökatastrof. Efterfrågan på detta foder har lett till massiv skövling i Amazonas. Vi arbetade för att få McDonalds att sluta använda kyckling uppfödd på just sådan soja – och vann. Nu arbetar vi för ett fortsatt stopp för sojaodling i Brasiliens regnskog, en annan hårt vunnen seger.

Till havs arbetar vi för att skapa stora marina reservat – vi vill att 40% av världshaven ska vara skyddade. I dessa reservat ska inget fiske eller annan industriell utvinning ske. Vi har arbetat intensivt med att få stopp för utkast av bifångst, ett enormt slöseri med havets resurser. Ett annat problem är den växande fiskeflottan världen över, och de destruktiva fiskemetoderna som lett till att den största delen av världens fiskbestånd är överutnyttjade eller överfiskade.

Man fiskar för mycket och med fiskemetoder som allvarligt skadar livet i haven.

Alla framgångar vi haft har en sak gemensam: people power. Tillsammans har vi tagit oss an de största miljöhoten genom att exponera destruktiva företag och regeringar. Trycket som skapats då massor av människor gjort gemensam sak har lett till förändring. Personliga val i vardagen kan spela en stor roll genom att påverka efterfrågan, men även stora förändringar i en människas livsstil kan överskuggas av företagsbeslut som fattas i fjärran styrelserum.

Så varför kräver vi inte att alla ska bli veganer?

Det korta svaret är att vi förespråkar veganism och vegetarianism. Men vi har aldrig förespråkat bojkotter eller veganism som den enda lösningen. Att att inte köpa fisk eller kött är bra. Men att säga ”bli vegan för att rädda planeten” är inte en meningsfull eller hållbar uppmaning till någon som är beroende av självförsörjande jordbruk eller fiske för sin överlevnad.

Världen måste göra stora förändringar inom en rad sektorer för att lösa klimatproblemen. Att bli vegan är ett utmärkt sätt att dra ner sitt eget klimatavtryck, men det är inte det enda. Listan kan även inkludera att inte köra bil, att inte flyga, att bara äta lokalt odlad mat, att undvika palmolja och plast, att leva ”off-grid”, eller undvika snabba modetrender. Dessa saker är för genomsnittspersonen i Sverige en utmaning. Men vi uppmanar alla att vidta de åtgärder man har möjlighet till, samtidigt som vi tillsammans tar oss an de företag och regeringar som driver på klimatförändringarna.

För närvarande använder vi oss av oberoende forskning för att avgöra vilka områden vi ska fokusera vårt miljöarbete. Då vi fattar dessa beslut räknar vi också in faktorer som organisationens värderingar, resurser och struktur.

Vi har privilegiet att arbeta sida vid sida med en rad andra organisationer, var och en med sitt specifika fokus. Tillsammans täcker vi ett brett spann av viktiga frågor, och på så sätt kan vi hjälpas åt att skydda vår miljö.