Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Krisen blir allt djupare på kärnkraftverket Fukushima 1 i Daiichi

Artikel - 15 mars, 2011
Jan Beranek, ansvarig för kärnkraftsfrågor på Greenpeace International: "Våra tankar är kvar hos det japanska folket, som i efterdyningarna av jordbävningen och tsunamin nu står inför en fruktansvärd situation, där regeringen istället för att kunna inrikta alla resurser på räddningsarbete och hjälpinsatser, nu måste hantera en kris som orsakats av de ofrånkomliga riskerna med kärnkraft.

Under de senaste dagarna har vi sett krisen fördjupas.     

Extremt höga nivåer av strålning uppmättes i morse kring enhet 4 på Fukushima. I närheten av enhet 4, redovisades 100-400 mSv/h och mellan enhet 2 och 3, 30 mSv/h. Detta är milli-Sievert, inte mikro, och har bekräftats av regeringens talesperson Edano. Dessa nivåer är ett omedelbart hot mot människors hälsa och hundra gånger högre än vad som hittills uppmätts. Edano sa att de kvarvarande arbetarna på fabriksanläggning är utsatta för en mycket farlig situation. Alla utom 50 personer har evakuerats.

Människor inom en radie på 20-30 kilometer från anläggningen får höra av regeringen att de ska stanna inne, stänga av ventilationen, damma av sina kläder och skor samt ta en dusch när de kommer in.

Strålningsnivåerna på 9 gånger bakgrundsstrålningen uppmättes så långt som Kanagawa, vilket är 250 km SSV, i närheten av Tokyo. I Utsunomiya, 140 km sydväst om Fukushima, var strålningen 33 gånger över normala värden. I Sendai, 100 km norrut, blev människor tillsagda att undvika regn, eftersom det innehåller radioaktiva föroreningar. Den beräknade vindriktningen är sydöst till öst, vilket betyder inåt landet och potentiellt mot Tokyo.Staden Minamisoma ligger på 20-30km avstånd från Fukushima I, och har en befolkning på 71 000 personer.

Runt 6 på morgonen, startade en brand i den övre avdelningen i reaktorenhet 4. Edano rapporterade att utsläpp av väte och radioaktivt material hade skett. Byggnadens vägg sägs vara skadad. Reaktor 4 stängdes medan den var kall utan att vara laddad med bränsle vid tidpunkten för skalvet, vilket innebär att bassängen med använt bränsle måste vara källan. TEPCO rapporterade redan på söndagskvällen att nedkylning av använt kärnbränsle var ett olöst problem. Branden rapporterades ha släckts efter 6 timmar kl 12.

Enligt Edano, är enhet 4 troligen källan till de höga strålningsnivåerna, vilket gör dem ännu mer alarmerande - det använda bränslet innehåller mycket mer långlivade isotoper än en het reaktorhärd, dvs mer potential för långsiktig förorening.

En väteexplosion inträffade 06:10 japansk tid i reaktor 2. Uppdämpningspoolen är skadad och man fruktar att en del av reaktorinneslutningen kan ha brustit. Trycket i inneslutningen sjönk till 1 atm efter explosionen, vilket pekar på att inneslutningen brustit. En härdsmälta pågår fortfarande men den senaste informationen om försök att öka vattennivån runt bränslestavarna visar att den nu ligger på cirka minus 2 meter, vilket innebär hälften av bränslestavarna är exponerade.

Information om strålningsnivåer omkring platsen är mycket knapphändig och därför är den totala mängden frisläppt radioaktivitet mycket osäker. Utsläppen från bassängen med använt bränsle kan ha skett längre bort på grund av branden.

Arbetarna på kärnkraftsverket uppvisar verkligt hjältemod för att bekämpa och försöka stabilisera den nuvarande krisen. De riskerar på allvar sin hälsa genom att utsätta sig för exponering av radioaktiv strålning under vad som redan tycks vara den näst värsta civila kärnreaktorhändelsen i historien, efter Tjernobyl.

Vi är fortsatt oroliga över bristen på information och öppenhet som hindrar bedömningar av krisen i Fukushimakraftverk, särskilt information om storleken på och typen av den strålning som redan har läckt ut, och information om ifall bassängerna med mycket radioaktiva använt kärnbränsle är säkrade från att sprida ytterligare strålning.  

Det vi nu ser i denna kris är att kärnreaktorer är mycket farlig källa till energi, som alltid kommer att vara sårbara för en potentiellt dödlig kombination av mänskliga misstag, konstruktionsmissar och naturkatastrofer. Greenpeace kräver att vi fasar ut befintliga reaktorer runt om i världen, och att inga nya kommersiella kärnreaktorer byggs. Regeringar runt om i världen bör i stället investera i förnybara energikällor som inte bara är miljövänlig utan också ekonomiskt lönsamma och tillförlitliga.

Ämnen