Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Läcka avslöjar miljönonchalans av Bildt och Arktiska rådet

Artikel - 4 februari, 2013
Dagen före det Arktiska miljöministermötet i Kiruna har Arktiska rådets beredskapsplan för oljekatastrofer i Arktis läckt ut.

Oljebolagens exploatering av den ytterst känsliga Arktiska miljön innebär en överhängande risk för en miljökatastrof, men den läckta beredskapsplanen avslöjar en djupt otillräckligt strategi för att undsätta en olycka och en fundamental nonchalans för de hotade miljöerna.

- Beredskapsplanen för en oljeolycka är vad det svenska ordförandeskapet alltid lyfter upp när problematiken kring oljeborrning i Arktis tas upp, men trots två års arbete och hög svansföring är resultatet bara en rad vaga formuleringar, otillräckliga åtgärdsförslag, och en total frånvaro av kännbara påföljder för vårdslös exploatering, säger Therese Jacobson, ekotoxikolog och Arktisexpert på Greenpeace.

Dokumentet, med titeln “Co-operation on Marine Oil Pollution Preparedness and Response”, är planerat att  undertecknas av de arktiska utrikesministrarna vid ministermötet i Kiruna i maj.

Förslaget visar upp en oerhört svag plan med ytterst vaga formuleringar. Avtalet kräver varken miniminivåer för elementär saneringsutrustning, metoder för att täppa igen borrhål eller sanering av hav och kuster som dränkts i olja. Endast svävande formuleringar om att Arktiska nationer vid en olycka bör "tillgodose lämpliga åtgärder inom tillgängliga resurser" ingår.

- Det aktuella avtalet säger ingenting om hur ett företag skulle avbryta utvinningen och städa upp efter en olycka i stil med Deepwater Horizon i Mexikanska golfen. Det är otroligt vagt, oljebolagen hålls inte ansvariga för konsekvenserna av sina misstag, och det finns ingenting som säkerställer att det finns tillräcklig kapacitet att hantera ett utsläpp i de arktiska länderna, säger Jacobson.

Kraven på arktiska länder som Kanada, Danmark, Grönland, Färöarna, Island, Norge, Ryssland, USA och Sverige är obetydliga. Dessutom saknas flera centrala krav, såsom ansvarsutkrävande av oljebolagen och fungerande regler för en olycka som tangerar flera nationsgränser.

- Inget oljebolag har någonsin visat att de kan hantera ett oljeutsläpp i områden med is. Det finns starka skäl att misstänka att oljeindustrin spelat en stor roll i utformandet av förslaget. Representanter från oljeindustrin har både deltagit i arbetsgruppen som arbetat fram förslaget och i det slutliga mötet där förslaget slutfördes, säger Jacobsson.

Arktiska rådet har inte ens krävt en miniminivå av tekniska resurser som arktiska nationer behöver tillgodose innan man tillåter borrning. Med tanke på att Norra ishavet ligger långt från mer bebodda områden, finns det stor risk att befintliga resurser är vare sig tillgängliga eller tillräckliga om olyckan skulle vara framme.

Läs dokumentet HÄR

Kontakt:
Therese Jacobson, PhD
Ekotoxikolog och Arktisexpert +46-72 2260784