Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Protestbrev till Reinfeldt om Vattenfall

Artikel - 29 juli, 2013
Svenska staten öppnar för att sälja statliga Vattenfalls verksamheter i Tyskland utan att ge besked om vilket ansvar de tänker ta för att de förorenande kolkraftverken avvecklas på ett ansvarsfullt sätt. Idag har därför Greenpeace i Tyskland lämnat in en protestbrev gällande Vattenfalls nya brunkolsgruvor i landet till Ambassaden i Berlin:

den 29 juli 2013

Projection on Brown Coal Plant Jaernschwalde © Bente Stachowske/Greenpeace

Protestbrev mot nya brunkolsgruvor

Bäste statsminister,

Tisdagen den 23 juli meddelade VD:n för Vattenfall AB, Øystein Løseth, på en pressträff att Vattenfalls verksamhet i Tyskland helt eller delvis kan vara till salu. I samband med pressträffen nämnde finansmarknadsminister Peter Norman att den tyska kolkraften är ett av Vattenfalls största problem.

Miljöorganisationen Greenpeace har länge kritiserat Vattenfalls satsningar i Tyskland. De nukleära riskerna med Vattenfalls kärnkraftverk Krümmel och Brunsbüttel har varit oöverstigliga. Därför lagstadgade det tyska parlamentet i juli 2011 om att stänga de båda kraftverken omedelbart. Lagförslaget röstades igenom med stor majoritet. Kärnkraftverket Brokdorf, där Vattenfall har en ägarandel på 20 procent, kommer också att stängas på grund av nukleära risker. Stängningen är planerad till år 2021 men Greenpeace kräver att nedläggningen av detta kärnkraftverk istället sker till år 2015.

Men även Vattenfalls elproduktion från kol och brunkol i Tyskland medverkar till stora miljö- och klimatproblem. Problem som är i paritet med säkerhetsriskerna med ovan nämnda kärnkraftverk. Brunkol är den mest koldioxidintensiva av alla de energikällor som finns tillgängliga idag. Genom brytning av brunkol i östra Tyskland har landskap i regionen i stor utsträckning förstörts, människor har berövats sina hem och klimatet skadas allvarligt. Av dessa skäl har Greenpeace redan krävt att Vattenfall ska avstå från nya brunkolsgruvor och avveckla användningen av brunkol i Tyskland senast till år 2030.

Vattenfall ägs till 100 procent av den svenska staten. Mot bakgrund av det nu offentliggjorda planerade tillbakadragandet av Vattenfalls verksamhet i Tyskland är frågan om politiskt ansvar ytterst angelägen. Vi uppmanar därför dig att vidta de åtgärder som krävs för att Vattenfall återkallar sin ansökan om nya brunkolsgruvor i Tyskland.

Vattenfalls nya gruvor skulle innebära en fortsatt användning av brunkol fram till mitten av detta århundrade. Något som är oförenligt med både EU:s, Sveriges och Tysklands klimatmål. Utöver detta skulle ytterligare åtta byar jämnas med marken och 3000 personer förlora sina hem. Det skulle vara tecken på stor politisk ansvarslöshet om du och din regering - trots medvetenhet om de risker som är förenade med användning av brunkol - driver ett utträde av Vattenfall från Tyskland och samtidigt avstår från att dra tillbaka ansökningarna för ytterligare brunkolsgruvor i Tyskland.

 

Med vänlig hälsning

Mads Christensen Flarup
Generalsekreterare Greenpeace Nordic

Roland Hipp
Kampanjchef Greenpeace Tyskland