Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Radioaktivt vatten släpps ut i havet

- läget i Fukushima allt mer desperat

Artikel - 6 april, 2011
TEPCO började igår att släppa ut 11500 ton radioaktivt vatten i havet. Eftersom TEPCO inte förvarnade grannländer eller lokala myndigheter blev fiskeriministern och lokala fiskare mycket upprörda. Alla fiskare i området runt Fukushima har slutat jobba eftersom de inte kan sälja någon fisk från området.

4 april 2011: Thomas Breuer och Rianne Teule från Greenpeace kartlägger den radioaktiva strålningen utanför staden Minamisoma, 20 km norr om Fukushima. © Greenpeace/Christian Åslund

Det finns också mycket stora mängder radioaktivt vatten kvar inne i anläggningen. Enligt uppskattning är nu den totala mängden kontaminerat vatten i Fukushima som måste pumpas bort och hindrar arbetet att kyla reaktorerna cirka 60 000 ton, med ungefär 20 000 ton i varje reaktor (1-3). 60 000 ton är 60 miljoner liter.

Diskussion mellan Ann-Christin Hägg, Strålsäkerhetsmyndigheten och Martina Krüger från Greenpeace i P1-morgon 2011-04-05

Resterande mängd lågförorenat vatten (1500 ton) släpps just nu ut från från enhet 5 och 6. Reaktor 5 och 6 stängdes när tsunamin kom, och de inte har besprutats med brandslangar även om det använda kärnbränslet i bassängerna behöver kylning. Därför är det ett mysterium och mycket oroväckande att radioaktivt vattnet finns i dessa byggnader. TEPCO uppger att de tror att det kan ha kommit in via grundvattnet från reaktor 1- 4, varav den närmaste ligger ca 500 meter bort.

Evakuering

I Iitate utanför eveakueringszonen evakueras nu gravida kvinnor vilket tyder på att myndigheterna äntligen tagit till sig uppmaningarna från våra strålningsexperter och IAEA om att ett större område än 30 km bör evakueras. Greenpeace fortsätter att utföra tester i områden utanför evakueringszonen.

Samtidigt som man påbörjar tester av skolor och lekplatser säger de lokala myndigheterna att det inte är någon risk för barn att vistas utanför 30km zonen.

Undersökning av mat publicerad

4 080 bequerel radioaktivt jod har upptäckts i ett kilo fisk som fångats i vattnen utanför Ibaraki, söder om Fukushima. Detta är den första publicerade mätningen av fisk och nivån är 40 gånger högre än IAEAs och världshälsoorganisationens rekommenderade nivåer. I Fukushimaprovinsen har försäljningen av shiitakesvamp frivilligt begränsats efter att tester visat radioaktiv kontaminering.

Mätresultaten från Iidate har nu släppts från en forskargrupp på Kyoto University. Cesiumkontamineringen i marken är långt över IAEAs gränsvärden för evakuering (1 miljon Bq/m2) och doserna av luftburen kontaminering är upp till 17 mikrosievert/h utanför 30 kilometerszonen. Jordproverna innehöll mindre av Cs-136 än vad som skulle kunna förväntas om utsläppen enbart kom från reaktorer, vilket tyder på att utsläppen i luften kommer från bassängerna med använt kärnbränsle.

Läckaget av högradioaktivt vatten

TEPCO har under flera dagar försökt placera ut vattentätt material runt ett rör som läckt mycket kontaminerat vatten.  De har meddelat att de kommer att installera en slags barriär bestående av ett grusnät vid sidan som vätter mot havet. Barriären är enbart avsedd att stoppa mycket stora partiklar så det är svårt att föreställa sig hur den skulle kunna förhindra ytterligare utsläpp av radioaktivitet i havet och ökad kontaminering. TEPCO har också uttryckt oro över att de kommer att få problem med stigande vattennivåer i turbinbyggnaden om det lyckas stoppa läckaget.

Ett av läckagen har nu stoppats då flytande glasmassa har injicerats i marken runt läckan.

Ryssland har uppmanats skicka en vattensaneringsenhet som tidigare använts för att sanera gamla atomubåtar. Den pågående kylningen av reaktorerna förväntas producera tonvis med radioaktivt vatten varje dag i flera månader framöver. TEPCO måste därför hitta andra  lösningar för hur det radioaktiva vattnet ska förvaras, än att placera det i byggnader och pråmar, vilket är den nuvarande planen.

Energipolitiken ses över

Den japanska atomenergikommissionen har meddelat att man kommer att skjuta upp revideringen av landets kärnkraftsprogram för att istället utreda orsakerna till krisen i Fukushimaanläggningen. Ordförande Shunsuke Kondo sägeratt  den pågående krisen motsäger det vanliga påståendet att kärnkraft är säkert: ”Vi måste erkänna att det skett ett misstag i bedömningskriterierna i främjandet av landets kärnkraftspolicy”.

Premiärminister Kan har tidigare lovat en översyn av Japans strategiska energiplan.

Ämnen
Taggar