Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Svenskledd Antarktisexpedition till outforskat hav

Artikel - 15 januari, 2018
På andra sidan vår blå planet finns ett myllrande hav där valar, sälar och pingviner lever: Antarktiska oceanen. Vårt fartyg genomför nu en tre månader lång resa till tidigare outforskade Weddelhavet i Antarktis. Med ombord finns den världskända polarforskaren Susanne Lockhart och ledaren för den globala kampanjen svenska Frida Bengtsson.

Forskaren Susanne Lockhart och expeditionsledaren Frida Bengtsson i planeringsmöte ombord på Arctic Sunrise.
Forskaren Susanne Lockhart och expeditionsledaren Frida Bengtsson i planeringsmöte ombord på Arctic Sunrise.

Nya arter?

Vi kommer att dyka med ubåtar och ta undervattensbilder från det oerhört känsliga marina ekosystemet i Weddellhavet som aldrig tidigare blivit undersökt. Här finns den högsta mångfalden av pingvinarter i Antarktis och även den största populationerna av krill.

Det finns en chans att teamet ombord på vårt fartyg kommer att kunna upptäcka tidigare okända arter och all dokumentation kommer att lämnas in till den Antarktiska havskommissionen för att understryka vikten av att skydda detta område.

Detta viktiga hav och alla dess fascinerande invånare hotas av ett varmare klimat och en expanderande fiskeindustri som nu har riktat in sig på en art som praktiskt taget alla andra djur är beroende av - krill. Krillen är de små kräftliknande djur som pingviner, valar, sälar och andra djur är helt beroende av för sin överlevnad.

Den svenska regeringen är med i den Antarktiska havskommissionen som i år kan ta ställning till att skapa ett enormt antarktiskt havsreservat.

Hjälp till att trycka på Sveriges regering så att de inte missar denna historiska chans!

En Commersons delfin (Cephalorhynchus commersonii) gör vårt fartyg sällskap. På grund av sin teckning brukar den också kallas för skunkdelfin!En Commersons delfin (Cephalorhynchus commersonii) gör vårt fartyg sällskap på väg från Sydamerika. På grund av sin teckning kallas den ibland skunkdelfin!

Den biologiska mångfalden kan jämföras med tropiska korallrev

De områden i den Antarktiska Oceanen som har den rikaste biologiska mångfalden kan jämföras med tropiska korallrev. Weddellhavet är hem åt 9000 olika arter och havsbotten myllrar av olika livsformer såsom glassvampar, mjukkoraller och andra bottenlevande arter som skapar fantastiska skogsliknande strukturer.

Det finns över 78 000 kejsarpingvinpar kring Weddellhavet vilket är en tredjedel av den globala populationen av kejsarpingviner. Två populationer av adéliepingviner, omkring 35 000 par, lever längst ut på den Antarktiska halvön.

Weddelhavet är också hem åt tolv olika sorters valar och sex olika sälar: blåval, sillval, antarktisk vikval, knölval, kaskelot, späckhuggare och timglasdelfin samt krabbätarsäl, weddelsäl, rosssäl, sjöleopard, antarktisk pälssäl och sydlig sjöelefant.

Skydda Antarktis

Vi kan skriva historia!

Just i år har vi chansen att skapa världens största skyddade område - ett enormt antarktiskt havsreservat. Vad ännu bättre är att den svenska regeringen är med i en antarktisk havskommission som har mandat att skydda havet.

Förra året lyckades vi skapa ett reservat i Rosshavet – en stor seger för Antarktis. Forskningen är tydlig: vi behöver skydda minst 30% av våra hav för att de ska vara livskraftiga även i framtiden, och Antarktis är den perfekta platsen att börja!

Området vi vill skydda är Weddellhavet. Den Antarktiska havskommissionen CCAMLR (Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) ska ta ställning till om det här området ska bli världens största skyddade område i höst, motsvarande fyra gånger Sveriges storlek.

Regeringar världen över har ansvaret för den Antarktiska oceanen

Idag finns det väldigt få mekanismer för att skydda internationellt vatten. Den Antarktiska havskommissionen har idag de bästa möjligheterna för att skydda stora havsområden i Södra ishavet.

Kommissionen består av 24 medlemsländer samt EU. Den etablerades 1982 som en del av Antarktisfördraget. Sverige är medlem i kommissionen, dels genom EU men också som egen medlem, och har därför ett stort ansvar att se till att den Antarktiska oceanen, och i det här specifika fallet Weddelhavet, får så starkt och omfattande skydd som möjligt så att Weddellhavet förblir orört.

Agera - regeringen behöver en puff i rätt riktning!

Glöm nu inte att påminna regeringen om att den här platsen behöver skydd - och att de har en unik chans att åstadkomma världens största havsreservat.

Vårt fartyg kommer vara i Antarktis fram till april i år och kontinuerligt rapportera om de upptäckter som görs. Dessutom kommer vi att ha lite spännande gäster med i besättningen!

Besättningen innan avfärd mot Antarktis

Ämnen