Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Sverige måste skydda Arktis

Artikel - 18 oktober, 2011
I slutet av oktober kan Karin Enström (m), ordförande i Utrikesutskottet, vara med och besluta om Sveriges framtida strategi för Arktis. I en omröstning i riksdagen avgörs det om Sverige, som ordförande i Arktiska rådet, ska träda fram som förkämpe för Arktis orörda och mycket sårbara miljö - en miljö som nu hotas av oljeborrning och industrifiske. Eller om vi ska förbli en passiv åskådare i ett spel där det i slutändan bara finns förlorare.

Bild: Greenpeace/Nick Cobbing


I maj i år blev Sverige ordförande i Arktiska rådet, ett samarbetsorgan mellan regionens åtta länder som ska säkerställa en fredlig dialog och arbeta för att skydda den arktiska miljön. Och ett skydd behövs verkligen. För Arktis unika miljö står inför allvarliga hot.

I Arktis finns djur och växter som under lång tid anpassats till den kärva miljön och som därför inte kan leva någon annan stans. Isbjörnar, valar, sälar, fiskar, fåglar, plankton - alla sammanlänkade i ett intrikat ekosystem, med stor betydelse för hela havet och därmed för planeten.

Men havsförsurning, klimatförändring och föroreningar gör att Arktis djur och växter idag är hotade, och med dem även de människor som är beroende av dem för sin försörjning. På sista tiden har dessutom nya, allvarliga hot kommit in i bilden - oljeborrning och industriellt fiske.

När klimatförändringarna får den arktiska isen att smälta, blir det möjligt att komma åt både fossila bränslen och stora fiskebestånd, som tidigare skyddats av isen. Många oljebolag har redan börjat borra efter olja eller har licenser för att göra det. Skulle en olycka, likt den i Mexikanska golfen, inträffa i denna sårbara och redan hårt pressade miljö skulle konsekvenserna bli förödande.

Just nu ligger tre motioner i riksdagen, som vill att Sverige ska kliva fram och kräva ett skydd av Arktis fantastiska miljö. Vi hoppas att Karin Enström, som ordförande i Utrikesutskottet, är drivande i att fatta ett beslut som uppmanar riksdagsledamöterna att rösta för ett mer aktivt, svenskt ordförandeskap.

För det är under de närmaste åren som Arktis öde kommer att avgöras. Som ett av få länder i rådet utan betydande ekonomiska intressen i Norra Ishavet har Sverige en lysande möjlighet att, som ordförande, verka för ett skydd av Arktis. Alternativet är att lamt se på medan oljebolag och industriella fiskefartyg hänsynslöst exploaterar de hittills skyddade naturresurserna. En sådan flathet från Sveriges sida vore ytterst beklagansvärd.

- Patrik Eriksson