Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Fortsatta insatser för att försöka kyla reaktorer och bränslebassänger

Artikel - 21 mars, 2011
Krisen i Fukushima/Daiichi fortsätter. Vind kommer att fortsätta blåsa in mot land fram till sent på tisdag. Eftersom det ordinarie kylsystemet till reaktorerna fortfarande inte är anslutet, vattennivåerna är låga i tre av reaktorerna och möjligtvis också i flera av bassängerna med använt bränsle kommer de radioaktiva utsläppen att fortsätta och det finns också en risk för en markant ökning av utsläppen.

Fukushima

Att upprätthålla den improviserade kylningen av reaktorerna, hantera trycket i reaktorerna, få in vatten i bassängerna med det använda kärnbränslet och höja vattennivån i reaktorerna är akuta utmaningar.

Försöken att spruta vatten in till bränslebassängen i enhet  3 intensifierades under helgen, då Tokyos brandkår utförde två operationer där totalt cirka 3700 ton vatten sprutades in. Det är dubbelt så stor volym som själva bassängen, men myndigheterna vägrar att släppa någon information om hur mycket vatten som träffat själva bassängen, hur höga vattennivåerna i bassängen är eller vad temperaturen på bränslet i bassängerna i enhet 3 och 4 är.

Lite vatten har sprutas in i byggnaden vid enhet 4 för att få in vatten till bränslebassängen där. Man skar upp ett hål i det krossade taket för att vattnet skulle kunna passera. Den totala mängden vatten som sprutats mot enhet 4 är bara ca 200 ton. Den volymen skulle bara höja vattennivån med 1 meter eller upp till en fjärdedel av längden på bränslestavarna, även om allt vatten hamnat i bassängen. Således är vattennivån sannolikt fortfarande låg och det radioaktiva utsläppet kan förväntas fortsätta.  En specialiserad betonglastbil som kan leverera vatten så att det förhoppningsvis täcker bränslestavarna i bassängen kommer att anlända till platsen omkring kl. 16.00 idag och förhoppningsvis vara i drift under dagen.

Arbetet med att återställa strömförsörjningen till reaktorerna har gått mycket långsammare än man hoppats på.  Tepco strävar nu efter att få ljus, luftfilter och instrumenten i enhet 2 i drift till slutet av dagen. Att starta kylsystemen kommer att ta 2-3 dagar eftersom det fattas reservdelar som måste beställas och installeras. Undertiden bygger Tepco rör för havsvatten till byggnad 1 och 2 med bränslebassänger för använt kärnbränsle, vars status är mycket oklar. Enhet 3 och 4 förväntas kunna anslutas till den externa strömförsörjningen i morgon, men Tepco vägrar att ge någon uppskattning av hur lång tid reparationerna kommer att ta innan strömmen kan slås på.

Ämnen