Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Vi fortsätter att följa utvecklingen i Japan

Artikel - 14 mars, 2011
Det kommer mycket motstridiga och oklara uppgifter om vad som sker i Japan just nu. I natt rapporterades om höjda nivåer av radioaktivitet runt reaktor 3 och sedan inträffade en explosion i reaktor 3 i Fukushima I. 11 personer uppges ha skadats. Det är dock fortfarande oklart vad som exakt har exploderat och varför. Enligt de uppgifter som cirkulerar finns det fortfarande problem med kylningssystemen för åtminstone reaktorer I, III. Vi vill inte spekulera men läget ser fortfarande kritiskt ut.

Det som gör situationen än mer oroande är att reaktor 3 på Fukushima I innehåller MOX-bränsle - en mix av uran och plutonium som har lägre smältpunkt och leder till mer än dubbelt så mycket gasutveckling som traditionellt bränsle. MOX-bränsle ger därmed en dubbelt så stor risk för radioaktiva utsläpp.

Det är viktigt att myndigheterna lämnar så utförliga uppgifter som möjligt om vad som faktiskt sker.

Ämnen