Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Arevas urangruvor utsätter Nigers invånare för livsfara

Artikel - 6 maj, 2010
En ny rapport från Greenpeace visar de radioaktiva konsekvenser urangruvorna i Niger får för de människor som bor i närheten. Gruvorna ägs av franska statliga kärnkraftsjätten Areva. Undersökningen fann radioaktiva ämnen i luften, vattnet och marken i koncentrationer som i vissa fall ligger mer än 100 gånger över internationellt acceptabla gränsvärden.

Bybor i Niger samlar in vatten i det område där det franska företaget AREVA driver två urangruvor.

Share

I november 2009 tog vetenskapsmän från Greenpeace jord-, vatten- och luftprover i Arlit och Akokan, belägna några få kilometer från urangruvorna. Analyserna visade bland annat på urankoncentrationer som i fyra av fem vattenprover överskrider WHOs säkerhetsnivåer. Greenpeace fann även den radioaktiva gasen radon upplöst i vattnet, vilket används som dricksvatten av både bybor och gruvarbetare.

Hälften av Arevas uran kommer från dess två gruvor i Niger – ett land som fortfarande är ett av Afrikas fattigaste, trots att man varit världens tredje största uranproducent i mer än 40 år. Areva har nyligen skrivit på ett avtal om att öppna en tredje gruva i ökennationen under 2013 eller 2014.

 - Arevas påstående att man är ett miljövänligt företag saknar helt koppling till hur man agerar i verkligheten. De chockerande nivåerna av föroreningar i Niger avslöjar sanningen. Areva måste omedelbart agera för att få stopp på den rutinmässiga nedsmutsningen av omkringliggande byar vid gruvorna i Niger, säger Rianne Teule, kampanjansvarig för kärnkraftsfrågor vid Greenpeace International. - Areva måste också inleda en långtidsstudie av lokalbefolkningens hälsa och ta ansvar för sitt agerande, inte bara i Niger utan även i resten av världen.

Svenska kraftbolag köper redan tjänster från Areva men importerar för närvarande inte sitt uran från Niger. Situationen i Niger är dock inte unik. Liknande problem går även att finna i andra länder där uranbrytning förekommer.

Om de krafter i Sverige som nu vill stoppa utfasningen av den svenska kärnkraften och istället bygga nya reaktorer får sin vilja igenom, skulle det även öka vårt behov av uran. Kärnkraft är inte en hållbar energikälla och Sverige måste istället leda vägen mot en framtid där vi förlitar oss på ren, förnybar energi som vindkraft, solenergi och vattenkraft.

Ämnen
Taggar