Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Arktisk olja - vägen mot 6 grader?

Artikel - 19 april, 2013
Sverige är idag ordförande för Arktiska rådet, det organ som diskuterar och i vissa fall beslutar om utvecklingen i regionen. 15 maj hålls Arktiska rådets ministermöte i Kiruna. Mötet ska besluta om en beredskapsplan för oljespill i Arktis. Vid ett seminariet diskuterade svenska politiker vad Sverige åstadkommit som ordförande i Arktiska rådet, och hur Sverige bör agera i framtiden. Bör det vara en del av Sveriges internationella klimatpolitik att säga nej till ny oljeutvinning i Arktis? Seminariet har redan ägt rum och kan inte ses live mer, men vi kommer att lägga upp videoinslag från seminariet här på hemsidan inom kort. Läs vad som hände på seminariet via Twitter, hashtag: #arktisolja

Livesändningen är över. Video från seminariet kommer att läggas upp inom kort.

Arktis befinner sig i en tid av stora utmaningar. Klimatförändringarna har inneburit att 80% av havsisens volym har försvunnit på 30 år. Tidigare orörda områden öppnas upp och en omfattande kapplöpning för att utvinna Arktisk olja har inletts. Samtidigt anger Internationella Energiorganet IEA att endast en tredjedel av de redan bevisade reserverna av fossil energi kan användas om vi ska klara av att begränsa klimatförändringarna till maximalt två grader. Enligt forskning från Potsdam Institute for Climate Impact Research kan endast 20 procent av världens bevisade fossila reserver användas om vi ska ha 80 procents chans att klara av tvågradersmålet. Då finns i praktiken inget klimatutrymme för ny Arktisk olja.

Tid: 20 april 2013 kl. 11.00 – 13.30
Plats: Kulturhuset, Studio 3, Stockholm
Moderator: Kristoffer Gunnartz, vetenskapsjournalist
Frågor: Maila eller ring 08-702 70 89
Följ seminariet på Twitter och ställ dina frågor till politikerna här: #arktisolja

 

Program:

11.00 Välkomna
Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige

11.05 Oljekapplöpningen till Arktis – kartläggning och risker
Therese Jacobson, Arktisansvarig på Greenpeace och dr. i miljövetenskap, presenterar Greenpeace kartläggning av kapplöpningen efter Arktisk olja, vilka risker oljeborrning i isfyllda vatten innebär samt vilken beredskap och infrastruktur som finns i händelse av en oljekatastrof i regionen.

11.25 Klimatförändringarna och fossil energi
Markku Rummukainen, professor i klimatologi som bidrar till FN:s klimatpanels (IPCC) rapporter, presenterar vad den samlade klimatforskningen säger om klimatförändringarna och vilka fossila resurser som kan nyttjas om vi ska klara av tvågradersmålet.

11.45 Klimatförändringarna i Arktis
Michael Tjernström, professor i meteorologi, gör en presentation om klimatförändringarnas effekter på Arktis klimatsystem, till exempel på havsis och permafrost, men även hur infrastruktur och ekosystem kan påverkas.

12.05 Fikapaus med kaffe och smörgås

12.20 Paneldiskussion
Politiker från regeringspartierna och oppositionen diskuterar vad Sverige åstadkommit som ordförande och hur Sverige bör agera i framtiden. Bör det vara en del av Sveriges internationella klimatpolitik att säga nej till ny oljeutvinning i Arktis?

Deltagande politiker:

Anita Brodén, riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet (FP)
Bodil Ceballos, riksdagsledamot i utrikesutskottet (MP)
Inger Fredriksson, riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet (C)
Jens Holm, riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet (V)
Johan Johansson, riksdagsledamot i näringsutskottet (M)
Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande
Desirée Pethrus, riksdagsledamot i utrikesutskottet (KD)
Mattias Vepsä, ordförande för Socialdemokratiska miljötankesmedjan Forum Egalia (S)

13.30 Seminariet avslutas
Efter seminariet håller Greenpeace en ”I love Arctic”-manifestation på Sergels torg.
Den 20 april kommer människor världen över - från Buenos Aires till Bangalore - att visa sin vilja att skydda Arktis genom att skapa levande banderoller med budskapet ”I love Arctic”.  Välkommen att medverka vid manifestationen!