Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Lennart Daléus: Stora miljöfrågor saknas i valdebatten

Artikel - 31 augusti, 2006
Klimatfrågan är nog den största frågan inom miljöområdet just nu - både i Sverige och i EU. Men det finns flera andra miljöfrågor som också står på högkant och där en kommande regerings politik blir av yttersta vikt.

Lennart Daléus, generalsekreterare för Greenpeace i Norden

EU:s nya kemikalielagstiftning, REACH är på väg in på upploppet. Före nyår ska den vara klar. Men det finns hinder på vägen. En grundbult i förslaget har varit frågan om substitution. Substitutionsprincipen innebär att tillverkare och andra ska tvingas byta ut miljöfarliga kemikalier om det finns mindre farliga alternativ. Den här principen tycker majoriteten av Europaparlamentet är bra. Men ministerrådet, liksom några av parlamentarikerna, är inte beredda att ta det nödvändiga ansvaret för människors hälsa och miljö utan vill ta bort substitutionsprincipen.

I november hålls den andra och hårdare omröstningen om REACH i parlamentet. Alla parlamentariker som väljer att inte närvara kommer i praktiken att räknas som nej-röstare.

Därför krävs det att samtliga svenska parlamentariker närvarar vid omröstningen och sluter upp bakom substitutionsprincipen (tre moderater röstade dessvärre emot den vid den första omröstningen). Det är också av yttersta vikt att den svenska regeringen genom miljöministern agerar för att få ministerrådet på andra tankar. Annars riskerar den nya kemikalielagen att bli ett slag i luften, format av den europeiska kemikalieindustrin. Och det är bråttom. De närmaste dagarna och veckorna blir avgörande. Vilket besked i den här konkreta frågan kan de politiska partierna ge oss?

En annan mycket viktig fråga är den om genmodifierade organismer, GMO. Svenska bönder och svenska folket vill inte ha genmodifierad mat eller mat framställd med hjälp av genmodifierat foder. Ändå har den svenska regeringen hittills tillhört pådrivarna i EU när det gällt att ge tillstånd till fler genmodifierade produkter på den europeiska marknaden. Andra länder har med hjälp av särskilda regler i EU:s lagstiftning förbjudit de GMO som innebär hälso- och/eller miljörisker.

Vi i Greenpeace har frågat alla svenska partier hur de ställer sig i den här frågan. Svaren är oroande. De flesta partier visar en mycket stor okunnighet och en lättsinnighet som är oacceptabel. GMO-grödor kan leda till ökat kemikalieeberoende och skapa oreda i de ekologiska systemen. De som tjänar på den storskaliga introduktionen av GMO är de stora kemikalie- och utsädesföretagen - inte miljön och de svenska konsumenterna. När ska politikerna ta GMO-frågan på allvar?

Det är också hög tid att verkligen ta en seriös debatt om kärnkraften och dess risker. "Alltså sannolikhet…" som Tage Danielsson sa. Sannolikheten att fyra svenska reaktorer skulle stå stilla samtidigt av säkerhetsskäl har väl ansetts som rätt liten. Men nu är det så. Två i Forsmark och två i Oskarshamn. De i Oskarshamn stängdes av "frivilligt". Man kunde inte garantera säkerheten. Med tanke på att Oskarshamn 1 startade 1972 så har man alltså kört reaktorerna i storleksordningen 34 år utan att man kunnat garantera säkerheten.

Läser man rapporten om vad som hände för några veckor sedan i kontrollrummet i Forsmark så förstår man varför. Det blir en närmast absurd fars när man nu ska försöka hitta nya generatorer och nya sladdar och nya skruvar och muttrar som ska göra reaktorerna "helt säkra". Insikten borde komma att kärnkraften i sig innebär risker som inte hör hemma i ett hållbart samhälle. Och så förstås den olösta avfallshanteringen. Och kopplingen till kärnvapenspridningen som nu oroar världen igen i samband med Irans kärnteknikprogram.

Miljöfrågorna förtjänar ett större utrymme i valdebatten. Klarar vi inte av dem så blir många av de andra frågorna framöver ganska ointressanta.

Lennart Daléus
Greenpeace

Ämnen
Taggar