Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

En tredjedel av torsken i Östersjön stjäls av tjuvfiskare

Artikel - 6 september, 2006
Finns det stöldgods i din frysbox? Vårt fartyg Arctic Sunrise befinner sig just nu i Östersjön för att dokumentera och exponera svartfisket. Vi kommer också att försvara de områden som är allra känsligast - de som måste vara skyddade som marina reservat för att havet och fiskbestånden ska få tid att återhämta sig.
- Inget seriöst företag skulle ens drömma om att sälja en produkt som de visste bestod av i genomsnitt en tredjedel stulna råvaror. Trots det ignorerar stora tillverkare, grossister och återförsäljare att råvarorna de köper ofta införskaffats illegalt, de vänder bort blicken medan våra hav töms, säger Ida Udovic, Greenpeace talesperson i havsfrågor.

Överfiske bortom kontroll

Mängden svartfiskad torsk tillsammans med de lagliga kvoterna som ligger långt högre än forskarnas rekommendationer gör att vissa torskbestånd omöjligen kan återhämta sig. Torskbeståndet i östra Östersjön har reducerats till en tiondel sedan 80-talets "guldålder".

       

- Inget företag som köper torsk från det östra beståndet kan idag garantera att fisken inte kommer från svartfiske. Eftersom Polen är ett center för torskfilé kan de 18 000 ton svart torsk som landas där enkelt spridas vidare över hela EU, säger Ida Udovic.

Östersjön hotas av överfiske, miljöföroreningar, övergödning, klimatförändringar, oljeutsläpp och bottentrålning. Situationen är katastrofal,  och det sista vi behöver utöver dessa faktorer är tjuvfiske.

"Torsktvätt"

Illegalt fiske förekommer i alla fiskenationer runt Östersjön, även Sverige. I hamnarna blandas legala och illegala fångster, vilket gör det omöjligt att exakt peka ut var den stulna fisken hamnar. Det betyder att företaget som producerat dina fiskpinnar inte kan säga om de innehåller stulen fisk. Svartfisket omsätter idag mångmiljonbelopp i Östersjöländerna. I svenska butikers kyl- och frysdiskar finns omkring 18 000 ton illegal torsk.

Polen är den största distributören av torsk i vår region och försåg förra året den europeiska marknaden med inte mindre än 41 000 ton torskfilé.

Östersjötorsken hamnar över hela Europa. Förra året gisk största delen, 44 procent, gick till Storbritannien, Tyskland tog 13 procent, Danmark 12 procent och Belgien 9 procent. Bland företagen som köper Östersjötorsk finns Pickenpack och Frosta (Tyskland), Fjord Seafood (Nederländerna), Västkustfilé (Sverige) och Royal Greenland (Danmark).

Trots ett omfattande svartfiske har Östersjöstaterna relativt låga straff för dem som åker fast. Böterna blir sällan högre än 5000 kronor - vilket svartfiskarna utan problem kan ta som en löpande kostnad. År 2004 drog varken Polen eller Sverige in en enda licens.

Dagens regelverk klarar varken av att skydda fisk eller hav.  

Vi kräver:

  • Marina reservat, stängda för fiske, som skulle göra det mycket enklare för myndigheterna att övervaka fisket och dessutom ge havet en chans att återhämta sig.
  •   Att alla fiskebåtar i Östersjön förses med elektronisk spårningsutrustning
  •  Att antalet kontroller ökar
  •  Att en offentlig lista över svartfiskande båtar upprättas enligt norsk modell.
Så fungerar marina reservat - se film >>

Stöd oss

Hjälp oss rädda Östersjön - även ett litet bidrag hjälper!


Send me additional information from my local Greenpeace office