Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Energi[r]evolutionen börjar här

Artikel - 25 januari, 2007
Den största utmaningen vi står inför just nu är hur vi ska hantera de farliga klimatförändringarna. Som tur är finns det en lösning. Vår rapport "energy [r]evolution" visar i detalj hur vi kan halvera de globala koldioxidutsläppen till 2050 genom att använda redan existerande teknologi och ändå kunna erbjuda energi till ett rimligt pris och uppnå ekonomisk tillväxt. Snart kommer vi att få uppleva en revolution inom energipolitiken och en evolution i vårt sätt att använda energin.

Utvecklingsländer som Kina kan utvecklas och växa genom att använda förnybar energi. De kan på så sätt undvika att upprepa de misstag industriländerna begick när de byggde sina ekonomier på energikällor som bidrar till klimatförändringen.

Debatten om klimatförändringarna är över. Vi behöver lösningar nu. Energi[r]evolutionen är en modell som visar hur man kan tillgodose hela världens energibehov utan att bidra till klimatförändringarna.

Vi behöver inte frysa i mörkret. Vi behöver inte bygga kärnkraftverk. Vi behöver inte minska den ekonomiska tillväxten. Vi kan göra verklighet av en värld som drivs av säker och hållbar energi.

Intervju med Martina Krueger (Ths Radio - Think Globally)


         
Vi kan få pålitlig förnybar energi. Det är även möjligt att använda energin på ett smartare sätt för att uppnå den minskning av koldioxidutsläppen som behövs för att förhindra att de farliga klimatförändringarna fortsätter. Detta går att genomföra samtidigt som vi avvecklar skadlig och farlig kol och kärnkraft.

Vår energiexpert, Sven Teske, hade en av huvudrollerna i skapandet av rapporten.
– Det här energirevolutionsscenariot kommer i en tid då världen skriker efter en modell för att hantera dilemmat om hur vi kan framställa all den energi vi behöver, utan att bidra till klimatförändringen. Förnybar energi kan bli konkurrenskraftig om regeringarna fasar ut de subventioner kärnkraften och de fossila bränslena får och istället inför principen att förorenaren betalar. Vi kräver att politikerna förbjuder dessa subventioner senast år 2010.

Rapporten tar också upp hur stora utvecklingsländer som Indien, Kina och Brasilien kan utvecklas och växa genom att använda förnybar energi. De kan på så sätt undvika att upprepa industriländernas misstag.


Energirevolutionen är inte bara vår vision för framtiden. Rapporten skrevs tillsammans med det europeiska rådet för förnybar energi (EREC) och i samverkan med det tyska rymdorganet German Space Agency och fler än 30 forskare och ingenjörer från universitet, institut och industrin för förnybar energi världen över.

En revolution inom energipolitiken


"The stone age did not end for lack of stone, and the oil age will end long before the world runs out of oil."

Sheikh Zaki Yamani, former Saudi oil minister.

Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta att utvinna energi på samma sätt som tidigare. Det är dock så att ju längre vi väntar med att förändra situationen desto svårare kommer det att bli. Under de följande tre åren kommer stora energiinvesteringar göras i länder världen över. Vi har nu möjligheten att ta farväl av gamla, miljöförstörande energikällor och välkomna en ny, effektivare och problemfri energiframtid.


Våra politiker måste ta tillvara på den här möjligheten. Annars kommer deras nonchalans att vara en bidragande faktor till att de farliga klimatförändringarna inte längre kan undvikas. Du kan bidra till en förändring genom att rösta på politiker som stödjer Energi[r]evolutionen.


En evolution inom energianvändningen


Regeringar och industrin måste driva igenom en radikal förändring av energiutvinningen. Men vi som privatpersoner måste också genomföra en stor förändring av vårt sätt att använda oss av energin.

Vi kan minska energiförbrukningen till hälften till 2050 genom att börja använda energi på ett smartare sätt. Var och en av oss kan bidra, med hjälp av några få enkla steg.

Både revolutioner och evolutioner är oförsonliga krafter. Ingen vill stå på fel sida. Men det är dags att välja nu! Antingen är vi en del av [r]evolutionen eller så är vi en del av problemet. Så länge inte alla bidrar till en lösning, har vi alla problem.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få information om vårt arbete och tips om saker du kan göra för att hjälpa till!

Ge en gåva

Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från enskilda personer. Till skillnad från andra organisationer tar vi inte emot pengar från stat eller företag. Detta ger oss stor handlingsfrihet. Vilken handlingskraft vi sedan får bestäms av gåvogivare som du. Var med och bidra till verksamheten – ju fler vi är, desto mer kan vi påverka och förändra!