Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace kommenterar stängningen av reaktorer i Forsmark och Oskarshamn

Kärnkraften gör oss sårbara – stäng!

Artikel - 3 augusti, 2006
Stäng omedelbart alla de reaktorer där det finns den minsta oklarhet om säkerheten. Genomför en permanent stängning av minst en reaktor under de kommande fyra åren. Genomför en oberoende, internationell säkerhetsgranskning av de svenska reaktorerna. Det kräver Greenpeace på torsdagen.

Kärnkraftverket i Forsmark drabbades i juli 2006 av en allvarlig incident som i värsta fall hade kunnat leda till en härdsmälta.

Det är uppenbart att säkerhetsläget i den svenska kärnkraftsparken är milt sagt oklart. Bristerna som uppdagades häromdagen i Forsmark tycks finnas i flera reaktorer i Oskarshamn som nu har stängts. Om man inte är hundraprocentigt säker på att man kan garantera säkerheten i de resterande reaktorerna så måste naturligtvis också de stängas

Från Oskarhamnsverkets sida säger man att man stänger därför att man inte kan ”garantera säkerheten”. Man ska komma ihåg att till exempel Oskarshamns första reaktor, O1, startades 1972. Innebär det faktum att man nu omedelbart stänger av säkerhetsskäl att man i 34 år har kört en reaktor utan att ha haft säkerheten garanterad?

Säkerhetsläget i de svenska reaktorerna är alltså oklart. Det är egentligen inget nytt. Men ett växande problem är flera politiska partiers ointresse för säkerheten. I de senaste dagarnas kommentarer får man höra att moderaterna inte ser någon anledning att ompröva säkerheten på ”våra svenska kärnkraftverk”. Detta alltså i ett läge där SKI talar om allvaret i det som inträffat och Oskarshamnsverket stänger ned av säkerhetsskäl.

”Svensk kärnkraft har alltid betraktats som säker, vi har ingen anledning att tro något annat” säger kristdemokraterna. Folkpartiet ändrar inte sin inställning att kärnkraften ska byggas ut och centern säger att ”ingen kärnkraftsverksamhet ska vara igång om den inte är hundraprocentig” – mycket väl vetande att det då rimligen måste innebära att all kärnkraftsverksamhet måste stängas. Socialdemokraterna talar om skärpta säkerhetskrav utan att ha någon konkret plan för vad det innebär.

Partierna speglar ett oseriöst förhållningssätt till kärnkraftens säkerhetsproblem.


Greenpeace kräver att avvecklingen av kärnkraften fullföljs minst i den takt som sagts med utgångspunkt i 1997 års energibeslut. Det innebär i realiteten att minst en reaktor stängs under den kommande mandatperioden. Frågan till de svenska partierna och deras företrädare blir alltså: kommer du och ditt parti med en kommande regering att under de kommande fyra åren stänga minst en svensk kärnkraftsreaktor? Vill ni?

Så länge det finns kärnkraftverk igång i Sverige måste naturligtvis säkerheten hela tiden granskas. Det kan bl. a ske i en särskild, oberoende, parlamentariskt och internationellt förankrad utredning med stark expertis.

En intressant utgångspunkt kan vara den oberoende kommission som 1996-1997 anlitades av kanadensiska Ontario Hydro (vars ledning inte litade på att de var bäst i världen!) vilket ledde till stängning av sju av företagets nitton reaktorer. Därför finns det med säkerhet mängder med lik i garderoberna som inte kommer att visa sig förrän förloppen kommit en bra bit in i felträdsdjungeln.

Det som nu har hänt Forsmark och Oskarshamn är naturligtvis på många sätt en väckarklocka. I dag ligger - samtidigt - stora delar av den svenska elförsörjningen från kärnkraften nere därför att man hittar så kallade generiska fel. Det är oerhört sårbart att basera elförsörjningen på en sådan energikälla. Man kan lätt inse att försörjningsläget skulle vara lite mer problematiskt om man tvingades stänga av samma skäl och på samma sätt i smällkalla vintern.

Kärnkraften är helt enkelt ingen bra energikälla att basera vår elförsörjning på. Men det bör ringa ett kontinuerligt alarm också när det gäller den olösta hanteringen av kärnkraftens avfall och kopplingen till risken för en ökad kärnvapenspridning. Det finns utmärkta alternativ till att få fram elektricitet och andra energiformer. Vindkraften ensam har potential att ersätta två tredjedelar av det svenska kärnkraftsprogrammet. I ljuset av att vi kan vara – inte bli! – ohyggligt mycket mer effektiva i energianvändning så bör det vara lätt att fatta de riktiga politiska besluten.

Lennart Daléus, generalsekreterare Greenpeace
Martina Krüger, energitalesperson Greenpeace

Ämnen