Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Global kamp mot palmolja fortsätter

- Greenpeace skepp blockerar palmoljetransport i Indonesien

Artikel - 16 november, 2007
Greenpeace skepp Rainbow Warrior hindrar för andra dagen i rad 30 000 ton palmolja från att lämna hamnen i Dumai, Riauprovisen, Indonesien. Efter att under ett dygn ha blockerat palmoljetankern MT Westamas utfart från hamnen, hängde åtta Greenpeaceaktivister i morse en banderoll med budskapet "Palm Oil Kills Forests & Climate” på en av palmolje-cisternerna i hamnen.

Greenpeace skepp Rainbow Warrior hindrar för andra dagen i rad 30 000 ton palmolja från att lämna hamnen i Dumai, Riauprovisen, Indonesien.

- Det måste bli ett stopp på den okontrollerade palmoljeexpansionen i Indonesien. Annars kommer våra regnskogar att gå förlorade och Indonesien kommer att bidra ännu mer till växthuseffekten genom de stora mängder växthusgaser som då släpps ut, säger Yayat Afianto, från den indonesiska miljöorganisationen Telapak, som denna vecka är på besök i Sverige för att diskutera med svenska politiker om att palmolja subventioneras som biobränsle.

- Genom att Sverige och många andra europeiska länder ger skattelättnader till palmolja, ökar trycket på mitt hemlands skogar. Och skövlingen förstör livet för alla de människor som är beroende av skogen för sin överlevnad. När skogen huggs ned försvinner maten, det rena vattnet och medicinerna, fortsätter Yayat Afianto.

Tankern MT Westama tillhör en av de största palmoljeexportörerna i Indonesien och Greenpeace har kunnat visa att palmoljan i lasten kommer från företag som är inblandade i skogsskövlingen av oerhört klimatviktiga regnskogar, sådana som växer på torvmarker.

Riauprovinsen på Sumatra hyser en fjärdedel av Indonesiens oljepalmsplantager och det finns planer på att över halva provinsen ska täckas med plantager. Expansionen in i skogar och torvmarker har potential att bli en "klimatbomb". Torvmarkerna i Riauprovinsen lagrar 14.6 miljoner ton kol - det motsvarar hela världens utsläpp av växthusgaser under ett år.

 - Jag hoppas att omvärlden börjar inse vad palmoljeexpansionen får för följder för klimatet, för naturen och för människorna i mitt land. De svenska politikerna jag har träffat har varit mycket intresserade och förstående. Så förhoppningsvis agerar de för att se till att Sverige snart slutar subventionerna palmolja, säger Yayat Afianto.