Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace fortsätter protesten mot dumpningen av kärnavfall till England

Artikel - 8 oktober, 2007
Efter att kärnavfallsfartyget Atlantic Osprey tagit sig tillbaka till svenskt vatten på lördagseftermiddagen togs de tre aktivisterna som bordat skeppet omhand av svensk polis och släpptes senare på kvällen. Fartyget är nu åter på väg till England och Sellafield med det svenska kärnavfallet.

Miljöminister Andreas Carlgren håller en snabbtillkallad presskonferens om den pågående kärnavfallstransporten från Studsvik till Sellafield. Utanför demonsterar Greenpeaceaktivister.

Idag tog miljöminister Anderas Carlgren bladet från munnen i en hastigt tillkallad presskonferens om kärnavfallstransporten. Carlgren försökte under presskonferensen bortförklara protesterna mot den omstridda transporten som inte bara kommit från Greenpeace utan även från de norska och isländska miljöministrarna. Carlgren hävdade att kritiken mot beslutet att skicka det svenska kärnavfallet till Sellafield var felaktig. Samtidigt har ministern konsekvent vägrat att ställa upp på en debatt med Greenpeace i både radio och tv. Carlgrens bortförklaringar förändrar inte det faktum att den här transporten är olaglig, oetisk och helt illojalt mot våra nordiska grannländer med vilka Sverige tidigare försökt stoppa Sellafields utsläpp av radioaktiva ämnen i havet. 

Även om Atlantic Osprey nu är på väg till Sellafield med det svenska kärnavfallet är vår protest mot transporten inte över. Sverige kan fortfarande besluta att ta tillbaka avfallet innan det har upparbetats.

Ämnen
Taggar