Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Greenpeace levererar kärnavfall till EU-parlamentet

<embed src="http://ec.europa.eu/avservices/player/jwplayer/player46485.swf" allowScriptAccess="always" width="430" height="251" allowfullscreen="true" flashvars="config=http://ec.europa.eu/avservices/player/ondemand/config/ebsConfig_dev.cfm?idFile=617...

Artikel - 7 oktober, 2010
Under morgonen besätter Greenpeace-aktivisterna, inklusive aktivister från Sverige och Finland, flaggstängerna utanför EU-parlamentet. Samtidigt levereras kärnavfall till parlamentarikerna. Det radioaktiva materialet har samlats in längs stränderna längs Sellafield, från havsbotten utanför La Hauge, längs Molse Nete-floden i Belgien och från byar kring urangruvorna i Niger. När detta släpps ut i naturen betraktas det inte som kärnavfall av dagens regelverk – men samlas det in, som Greenpeace nu gjort, måste det slutförvaras i hundratals år.

I protest mot ett direktiv som kan komma att godkänna djupförvar av radioaktivt kärnavfall levererar ett förtiotal Greenpeaceaktivister kärnavfall till EU-parlamentarikerna i Bryssel och besätter flaggstängerna utanför parlamentsbyggnaden.

EU-kommissionen väntas snart presentera ett förslag till direktiv som godkänner den typ av slutförvaring av kärnavfall som SKB planerar i Sverige - djupförvaring.  Men en oberoende, vetenskaplig granskning av direktivet avslöjar att kommissionens beslutsunderlag är genomförd av kärnindustrin själv, är missvisande och undviker allvarliga problem. Dessutom utlämnar utkastet vissa typer av radioaktiva avfall, som skulle få fortsätta att släppas ut i miljön om direktivet skulle godtas.

Därför genomför 40 Greenpeace-aktivister idag en protestaktion vid EU-parlamentet och levererar kärnavfall till parlamentarikerna.

- Som direktivet ser ut nu bör det betraktas som en partsinlaga från kärnkraftsindustrin. Vad man gör är att försöka sopa kärnkraftens största, svåraste och olösta problem under mattan. Det är oerhört viktigt att EU-parlamentarikerna och allmänheten får veta att det som kommissionen vill föra fram inte har någon vetenskaplig grund, säger Ludvig Tillman, ansvarig för kärnkraftsfrågor på Greenpeace.

Direktivet är ett försök att skapa en mer positiv syn på kärnkraft i Europa genom att godkänna djupförvar av samma typ som föreslås av kärnkraftsindustrin/SKB i Sverige. Men kommissionens förslag baseras framförallt på kärnkraftsindustrins egna uppgifter, och undgår problemen med opålitliga skyddsbarriärer, kopparkorrosion, dålig kunskap om sprickbildningar , med mera.

Antas utkastet av parlamentet och ministerrådet, träder direktivet i kraft i vår – och en metod utan vetenskapligt stöd för att hantera det högaktiva kärnavfallet blir den påbjudna kärnavfallsförvaringen i Europa.

Följ aktionen på Twitter

Läs mer:

Rapporten ”Rock solid?”

Ämnen
Taggar