Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Illegalt avverkat timmer stoppades i en hamn i Brasilien –

Brasilianska myndigheter startar utredning efter att Greenpeace blockerade timmerlast i Frankrike

Artikel - 14 april, 2008
14 april 2008 – Den brasilianska miljömyndigheten har stoppat en skeppslast med timmer som var på väg till Europa från Amazonas. Lasten stoppades bara några veckor efter att Greenpeace avslöjade handeln med illegalt avverkat timmer mellan Brasilien och Europa. Trots att EU med sin handel bidrar till illegal avverkning motarbetar Sverige ett förbud mot import av illegalt timmer.

Illegal avverkning i Amazonas

Tjänstemän från IBAMA (den brasilianska miljömyndigheten) håller kvar ett fartyg lastat med timmer i den brasilianska hamnen i Santarem, Pará, i hjärtat av Amazonas, sedan den 27 mars. Hittills har de konfiskerat över 800 kubikmeter sågat virke. Dokumentationen för skeppslasten på BSLE Express innehöll felaktig information om trädslagen ombord.

- Den illegala timmerhandeln är utbredd och därför är det en väldigt bra nyhet att brasilianska myndigheter, för första gången på två år, kontrollerar timmerexporter från Santaréms hamn, säger  Marcelo Marquesini,  Greenpeace talesperson för Amazonas. Knepiga pappersarbeten som döljer ursprung och trädslag är bara ett av företagens sätt att försöka legalisera timmer som kommer från illegala verksamheter.

Brasilianska myndigheter måste gå ett steg längre. De måste spåra hur timret har avverkats, transporterats och behandlats innan det når hamnen, för att härleda om andra illegala verksamheter är kopplade till den specifika lasten.

- Vi måste sända ett klart och tydligt budskap till industrin i Brasilien och Europa – kortsiktiga vinster till priset av miljöförstöring och sociala orättvisor kan inte få fortsätta, fortsätter Marcelo Marquesini.

IBAMA:s beslut att genomföra inspektionen påskyndades av Greenpeace senaste kampanj för att belysa problemet.

Aktivister hindrade ett lastfartyg, Galina III, från att åka in i den franska hamnen Caen i 24 timmar, i mars. Skeppet var lastat med timmer från företag med kopplingar till illegala avverkningsverksamheter i Amazonas. I ett uttalande tillkännagav den franska miljöministern Jean-Louis Borloo att Frankrike kommer att stödja nya lagar för att bekämpa illegal och ohållbar avverkning.

- Den svenska regeringen har ofattbart nog vid ett flertal tillfällen ifrågasatt behovet av ett EU-förbud mot importen av illegalt avverkat timmer, säger Amanda Tas, skogstalesperson för Greenpeace. Sverige måste ta sitt internationella ansvar och göra som Frankrike, d.v.s. verka för att en lagstiftning tas i bruk för att stoppa den illegala skogsskövlingen och därmed förhindra de efterföljande klimatförändringarna och förlusten av den biologiska mångfalden. Sverige har sin chans att göra rätt för sig i slutet av maj när Europeiska kommissionen lägger fram sitt förslag.

Greenpeace uppmanar Sverige att ta sitt ansvar. EU är världens största importör av timmer från Amazonas och bidrar till skogsskövlingen.
- Utöver instiftandet av nya kraftfulla lagar som garanterar att alla timmerprodukter på marknaden är av lagligt ursprung och från hållbart brukade skogar, måste ett system upprättas för att spåra timret och träprodukterna hela vägen från skogen till konsumenten, fortsätter Amanda Tas.

Greenpeace uppmanar också den brasilianska regeringen att påskynda och upprätthålla kraftansträngningarna för att ta itu med den illegala avverkningen, förbättra skogsförvaltningen och se till att lagarna följs i Amazonas.

Ämnen
Taggar