Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Lennart Daléus slutar som generalsekreterare

Artikel - 21 maj, 2008
Efter nästan sex år som generalsekreterare i Greenpeace i Norden går Lennart Daléus i pension den 31 augusti i år. Lennart som kom från riksdagen har under de gångna åren varit verksam inte bara i de nordiska länderna utan också arbetat för Greenpeace med uppdrag i bland annat Sydostasien, Kina och Australien. Lennart har också varit ordförande i styrelsen för Greenpeace internationella kontor i EU i Bryssel.

Lennart Daléus, generalsekreterare på Greenpeace.

- Det viktigaste som hänt på miljöområdet under de senaste fem åren är förstås att klimatfrågan satts överst på dagordningen. För en organisation som Greenpeace som jobbat med den länge känns det naturligtvis rätt. Också havs/fiskefrågorna har vuxit oerhört i styrka. Samtidigt har vi kunnat driva ett fortsatt starkt arbete med kärnkraften, skogen, kemikalierna och de genetiskt modifierade organismerna (GMO), konstaterar Lennart

Under de senaste fem åren har Greenpeace i Norden vuxit från ca 100 000 givare i slutet av år 2002 till idag 137 000. Inkomsterna har under samma tid gått från 53 miljoner till 85 miljoner.

Styrelsen i Greenpeace Norden har påbörjat arbetet med att rekrytera en efterträdare till Lennart.