Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Lyckad start för världens största fältstudie om havsförsurning

Esperanza med besättning assisterar forskare i Arktis

Artikel - 3 juni, 2010
Efter år av forskning, misslyckade försök och förbättringar har nu ett internationellt forskarteam med Greenpeaces hjälp placerat den första utrustningen som är tålig nog i det arktiska havet. Det är ett banbrytande experiment med syfte att ta reda på mer om hur havsförsurningen går till och mäta effekterna av den.

En av de nio så kallade "mesocosmerna" bogseras på plats av forskare, efter att ha sänkts ned i vattnet från Greenpeacefartyget Esperanza.

I går förseglades de sjutton meter långa "påsarna" i mesocosmerna (gigantiska behållare, se här) som placerades i Kongsfjord med hjälp av Greenpeace-skeppet Esperanza under helgen.

Mesocosmer används för storskaliga fältstudier där man vill utföra experiment så nära de verkliga förhållandena som möjligt med samma tillförlitlighet som i ett laboratorium.

Det mödosamma arbetet med förslutningen utfördes av dykare. Omkring 50 ton vatten inneslöts, vilket var en teknisk och fysisk utmaning under hårda förhållanden med starka havsströmmar.Efter förslutningen startades försurningsexperimentet genom att dykarna tillförde salt och koldioxid till det inneslutna vattnet. Under fem veckor ska koldioxid pumpas in i olika koncentrationer - från dagens 385 ppm till de nivåer som väntas i mitten av nästa sekel, ca 2500 ppm. Därefter ska effekterna utvärderas.
 
Frida Bengtsson-Ökade koldioxidutsläpp orsakar försurningen i haven och det skadar känsliga marina ekosystem. De pågående klimatförhandlingarna i Bonn måste ta upp havsförsurningen som ännu ett skäl att få fram ett juridiskt bindande avtal för minskade utsläpp, säger Frida Bengtsson, Greenpeaces havskampanjledare ombord på Esperanza.

Fältstudien om havsförsurning är den största i sitt slag och den första i Arktis, vilket forskarna befarar kommer vara det havsområde att drabbas först och hårdast av försurning, eftersom processen går snabbare i kalla vatten än i varma.

Orsaken till havsförsurningen är de drygt 1000 miljarder ton koldioxid som människan har släppt ut sedan början av den industriella revolutionen. Hälften av koldioxiden har lösts i haven och bildat kolsyra. Ett resultat av försurning är att organismer med kalkskelett eller kalkskal, t.ex. koraller, skaldjur och marina plankton, drabbas hårt. Deras tillväxt går långsammare eller stannar av.

Forskningen om havsförsurning är fortfarande i sin linda. Även om vi känner till mycket om havets kemi vet vi ännu inte säkert vilka effekter försurningen får för livet i havet.  Det är därför som Greenpeace arbetar tillsammans med forskare från tyska IMF-GEOMAR (Institut fur Meereskunde (IFM) and the Research Center for Marine Geosciences) i Svalbard.

Insatsen är en del av Greenpeace Arctic Under Pressure Expedition

Mer om havsförsurning