Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Oljeutsläpp - Filippinerna, Indiska Oceanen och Libanon

Artikel - 24 augusti, 2006
Olja är skadligt för miljön från början till slut. Det läcker från pipelines och fartyg, skapar smog i våra städer och värmer upp vår planet. Marina ekosystem som redan skadats av överfiske och destruktiva fiskemetoder, miljögifter och klimatförändringar drabbas hårt av den senaste tidens stora oljeutsläpp. Även om den senaste tidens oljeutsläpp skapat rubriker sker de varje dag. Varje dag släpps miljontals liter olja rutinmässigt ut i havet från underhåll av skepp och bilar, oljeborrning till havs och utsläpp från fartyg.

Semesterstrand nära Jbeil. Området är drabbat av det stora oljeutsläpp som orakades av den israeliska bombningen av kraftverket Jiyyeh den 27e juli 2006.


Följderna av ett oljeutsläpp

Givetvis har utsläppets storlek betydelse, men konsekvenserna av ett oljeutsläpp beror även av andra faktorer som vilken typ av olja, platsens egenskaper samt temperatur, vind och väder.
Olja kväver marint liv och förstör fjädrar och päls. Det är ett gift som fåglar och däggdjur får i sig då de försöker tvätta sig. Fiskar får den i sig den genom direktkontakt och genom gälarna. Ångor och direktkontakt skapar också hälsoproblem för de människor som bor i drabbade områden.
Även när olja inte dödar kan den ha mer svårupptäckta och långvariga negativa verkningar. Den kan till exempel skada fiskrom, larver och avkomma och därmed utplåna flera generationer. Arter med icke-dödliga doser av olja sprider det högre upp i näringskedjan då rovdjur (inklusive människan) äter av fisken och annat vilt, och sedan lagrar giftet i kroppsfettet.

A group of local fisherman from BrgyTando Village collect oil from 
beaches by hand.
Greenpeace frivilliga hjälper lokala fiskare med att sanera stränderna på ön Guimaras i Filippinerna.

Sanering

Det är viktigt att reagera snabbt och effektivt på ett oljeutsläpp. Tyvärr måste man komma ihåg att en sanering i den meningen att man samlar upp all olja och helt rensar stranden är omöjlig.
Vad man vanligtvis gör med ett oljeutsläpp till havs är att man lägger ut länsar för att samla in och hindra oljan från att sprida sig. Sedan suger man upp oljan och pumpar in den i en tank. Det är ett svårt och ofta tröstlöst arbete.
Oljelänsar fungerar bara om vågorna är små. Även under ideala förhållanden med all utrustning och all tillgänglig expertis lyckas man sällan samla in mer än en liten del av det ursprungliga spillet. Det mesta kommer till stranden, sjunker ner i sedimentet på havsbotten eller förångas.
När oljan nått stränderna använder man olika mekaniska metoder för att ta bort den. En del av dessa metoder är skadliga i sig själva. Och för en del känsliga områden kan själva saneringen orsaka mer skada är oljeutsläppet i sig.

I det långa loppet kompliceras saneringen av brist på ansvar. Det ekonomiska ansvaret begränsas ofta till ägaren av fartyget, medan det stora internationella oljebolaget som äger lasten helt slipper undan ansvar.

Stora oljeutsläpp sedan 1960
(karta: Lastingnews.com)
Den här sidan använder en så kallad Iframe, vilket inte stöds av din webbläsare. Du kan <a href="http://www.lastingnews.com/maps/oilspill.php">klicka här för att se kartan</a> utan Iframe.


De stora oljebolagen har emellertid medel som kan användas för att finansiera sanering av "vanliga" oljeutsläpp. Det gäller dock inte oljeutsläpp orsakade av krig, då tillgängligheten ofta är svår på grund av politiska problem eller stridigheter. All finansiell hjälp måste då komma från regeringar, organisationer eller vad FN kan skrapa ihop.Oljeutsläpp som inträffat under senare tid


Indiska oceanen

Källa:  Den 15e augusti, omkring  470 km från den indiska kusten kollliderade det japanska oljetankfartyget med det mindre lastfartyg de försökte assistera

Mängd och typ:  Omkring  5,3 miljoner liter råolja.

Drabbat område:  Det är osannolikt att det blir stora följder för miljön på land och kustmiljön eftersom utsläppet skedde så långt ut till havs.

Kunskapen om följderna av utsläpp till havs är givetvis mindre än om de uppenbara effekter man ser på land. Troligen leder de till skador på havsfåglar och marina däggdjur och sköldpaddor och organismer som lever nära ytan, inklusive många arters ägg och larver.

Sammanfattning: en allvarlig olycka, som dock vida överträffas av de oljekatastrofer som nyligen drabbat Filippinerna och Libanon.


FilippinernaKälla: Solar I, ett oljetankfartyg chartrat av Petron, Filippinernas största oljeraffinaderi, sjönk i hård sjö.

Mängd och typ:  Omkring 200 000 liter bunkerolja läckte ut direkt.  Oljetankfartyget sjönk på djupt vatten, det är osannolikt att man lyckas bärga den återstående lasten på 1,8 miljoner liter bunkerolja.  Fartyget är nu en tickande miljöbomb.

Drabbat område:  Omkring 320 km av kustlinjen är täckt av tjock slam. Miltals med korallrev har förstörts och 1000 hektar av ett marint reservat är illa skadat.

Sammanfattning:  Det här är det största oljeutsläppet i filippinsk historia. Filippinernas största oljeutsläpp. Regeringen har bett om internationell hjälp med saneringen. Tyvärr är skadorna troligen långsiktiga och möjligen oåterkalleliga för miljön och människornas livsuppehälle.

Joseph Gajo, som arbetar vid det marina reservatet:
"jag är rädd att mangroveträden kommer att dö. Om mangroven och korallerna dör kommer det att påverka fiskarna". Enligt guvernören på Guimaras . Joaquin Nava, är 25 000 människor redan påverkade eller förflyttade.
Vårt fartyg Esperanza tog sig till området. Vi assisterade den filippinska kustvakten i saneringsarbetet.


Libanon       
Bilder avoljeutsläppet Jieh i Libanon

Källa: Den 13e och 15e juli 2006 bombades kraftverket Jieh 28 km söder om Beirut av israeliskt flygvapen. Troligen läckte även olja från ett israeliskt stridsfartyg som träffats av en missil.  

Mängd och typ:  Mellan 11 och 40 miljoner liter  tungt bränsle har läckt ut i havet.
 
Drabbat område:  Vindar som blåste från sydväst till nordöst spred oljan delvis ut till havs, delvis längs kusten. Man har uppskattat att oljeutsläppet spridits åtminstone 150 km ut till havs och 150 kilometer strand, ända in i Syrien.

Vad som görs och borde göras: Oljan måste saneras på drabbade stränder och havsytan. Rapporter och satellitbilder visar att det finns en del olja utanför kusten, men under omständigheterna har man inte kunnat göra en tillfredsställande flygövervakning. Därför känner man inte till den exakta vidden av katastrofen.

För att få en korrekt uppskattning av oljeutsläppets storlek, och för att transportera utrustning och expertis till området måste blockaden i luften, till havs och på land hävas. Uppsamling av oljan med säker förvaring behövs. Ett fullständigt miljöskaderegleringsprogram måste realiseras.

Greenpeace team i både Israel och Libanon hjälper till med att samla in den information som behövs för att handskas med krigets inverkan på miljön.


Sammanfattning: Det här stora oljeutsläppet kommet att ha långsiktiga konsekvenser -  tungt bränsle är seglivat och en stor mängd har spolats upp på stranden. Uppsamling och sanering var i det första skedet omöjligt på grund av kriget. Dessa faktorer tillsammans gör oljeutsläppet förödande.

Den inledande saneringen av kusten kan ta 6 till 12 månader. Turism- och fiskeindustrin har drabbats speciellt hårt och en talesperson för FN har sagt att skadorna kan bestå "upp till ett århundrade"


Vad du kan göra

Effektivisering och förnyelsebara energikällor kan hjälpa oss minska beroendet av olja - det enda verkliga sättet att stoppa oljeutsläppen.

Bli Ocean Defender

Marina reservat kan stärka skyddet för havens ekosystem. Anmäl dig som Ocean Defender och hjälp oss arbeta för ett nätverk av skyddade havsområden över hela jorden.