Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Oseriös kritik från SLU

Artikel - 15 mars, 2007
Christer Jansson på Sveriges Lantbruksuniversitet är inte nöjd med rapporten som kom i tisdags, som visar att en viss typ av genmodifierad majs kan vara skadligt. Men hans kritik är oseriös och osaklig. Läs Greenpeace replik.

Greenpeace märker ett majsfält med skyltar som föreställer majskolvar med frågetecken för att uppmärksamma att 1 av 200 majsskördar kan komma att smittas med modifierade gener om utkastet till EU:s frödirektiv antas.

I tisdags avslöjade en ny forskningsrapport att råttor som utfodrats med Monsantos genmajs, MON863, har visat tecken på skador på inre organ. Christer Jansson på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) försöker avfärda studien genom att misskreditera forskningsinstitutet som står bakom den.

Professor Séralini, som ledde forskarteamet, är professor i molekylärbiologi vid Caens universitet i Frankrike. Sedan nio år tillbaka sitter han i två kommittéer, en vid det franska jordbruksdepartementet och en vid det franska ekologidepartementet, som utvärderar GMO innan och efter att de släppts ut i naturen.

Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Archives of Environmental Contamination and Toxicology” (http://dx.doi.org/10.1007/s00244-006-0149-5). Det innebär att studien har granskats av andra forskare. Det går inte att ”beställa” en publikation i en vetenskaplig tidskrift. Det borde Christer Jansson känna till.

Innan MON863 godkändes av EU-kommissionen fick Monsantos råttstudie kritik av bland annat CGB (Commission du Génie Biomoléculaire) och svenska Gentekniknämnden. Kommissionen fick inte en majoritet av rösterna från EU-länderna, varken för foder eller mat. Det fanns alltså vetenskaplig oenighet även då.  

Det nya med studien är att forskarna har gjort en ny statistisk analys av Monsantos rådata. Det har varken EFSA (den EU-myndighet som behandlar ansökningarna om att släppa in en viss GMO i EU) eller Jordbruksverket gjort. Studien slår också nu fast att de statistiska skillnaderna mellan råttorna som fick genmajs och råttorna i kontrollgruppen är biologiskt relevanta.

Christer Jansson nämner att vissa skillnader i blodvärden och andra parametrar även fanns hos råttor i kontrollgruppen. Men kontrollgruppen var fem gånger större än den grupp som fick GMO - ett problem med Monsantos metodologi som gör att resultatet av forskningen inte blir tillförlitlig.

Christer Jansson medger att Monsantos studie är bristfällig. När en studie som publiceras i en vetenskaplig tidskrift visar på att de statistiska skillnaderna mellan råttorna som fick genmajs och råttorna i kontrollgruppen är biologiskt relevanta är det ovetenskapligt och oseriöst av Christer Jansson att hävda att det inte finns ”anledning att omvärdera godkännandet av MON863".

Det är bara tack vare att Greenpeace, via ett tyskt domstolbeslut, lyckats få tillgång till forskningsmaterialet som fristående forskare nu för första gången har kunnat granska Monsantos material. Fram tills nu har i princip alla studier som ligger till grund för riskbedömningen av GMO varit hemligstämplade. Greenpeace anser att denna process måste göras mycket mer transparent.

Sten Stymne, SLU, har anklagat oss för att ha kallat forskarteamet som genomförde studien för ”Franska vetenskapsrådet”. Det är fel. Greenpeace har aldrig sagt eller skrivit det.

Att MON863 skulle ha genomgått ”omfattande tester” stämmer inte heller. Monsantos egen mycket kritiserade råttstudie är de enda tester som finns.

Sten Stymne säger att han inte är toxikolog och därför inte kan bedöma studien. Man kan undra varför han ger sig in i debatten på ett så aggressivt sätt och kommenterar en studie han varken har läst eller kan bedöma.

Slutligen klagar Sten Stymne på att det redan idag kostar för mycket att släppa ut GMO på marknaden (och i naturen) och att vi därför inte ska kräva att mer studier görs på MON863. Ett häpnadsväckande budskap. Ska Monsantos ekonomi verkligen värderas högre än allmänhetens hälsa?

Läs mer:
Lennart Daléus: "Jordbruksföretag" sade Professor Jansson
Greenpeace kräver ny svensk GMO-politik
Rapporten
Hur MON863 godkändes av EU