Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer

Svenskt kärnavfall returneras inte - regeringen har gett felaktig information

Artikel - 3 oktober, 2007
- Nu blir det tydligt att det inte längre rör det sig om bearbetning av avfall utan om handel med kärnavfall, säger Martina Krüger. Det svenska kärnbränslet som just nu förbereds för utskeppning till Sellafield, kommer inte - tvärtemot vad Andreas Carlgren hävdar - att återföras till Sverige.

Radioaktivt avfall.

AB Svafo, som ansvarar för utskeppningen till Sellafield, har påstått att delar av kärnbränslet efter upparbetningen ska skickas tillbaka till Sverige i form av så kallat MOX-bränsle.

Men enligt brittisk lag är det förbjudet att göra MOX-bränsle av det plutonium som upparbetats i Magnoxanläggningen - den anläggning som det svenska kärnbränslet ska sändas till.

Det innebär att vårt utbrända kärnbränsle inte kommer att skickas tillbaka till Sverige. Det blir antingen kvar i England eller skickas vidare till ett tredje land och kan antingen bli kärnvapen eller läggas på hög.

Några citat:

"De restprodukter som erhålls från upparbetningen av R1-bränslet kommer vi att kunna ta hand om i Sverige på ett säkert sätt."
Andreas Carlgren till norska miljöministern Helen Bjørnøy, 2007-06-05

"Det radioaktiva avfallet kommer efter behandlingen att återföras till Sverige".
AB Svafo. 2007-06-05

Ämnen